Konferencja w Apator S.A. - 07.10.2011

7 października 2011 o godzinie 10:00 w galerii A przy APATOR S.A. odbyła się konferencja pod tytułem
"Energetyka j±drowa w Polsce oraz nowe techniki i technologie w oświetleniu i elektroenergetyce"

Program konferencji Oddziału Toruńskiego SEP w dniu 7 października 2011 r

Program części konferencyjnej:

Blok I - "Energetyka j±drowa w Polsce - szanse, zagrożenia czy konieczność"10:10 - 10:40 - Energetyka j±drowa w systemie energetycznym Polski
- prelegent dr inż. Mirosław Duda (firma ARE S.A.)
10:40 - 11:10 - Bezpieczeństwo elektrowni j±drowych z reaktorami III generacji oferowanych dla Polski
- prelegent mgr inż. Władysław Kiełbasa (firma PAA)
11:10 - 11:40 - Przyszłość energetyki j±drowej na świecie
- prelegenci dr inż. Marcin Jaskólski i mgr inż. Agnieszka Kaczmarek (Politechnika Gdańska).
11:40 - 12:10 - Dyskusja
Przerwa ok. 10 minutowa


Blok II - "Smart Grid - Laboratorium generacji rozproszonej"12:20 - 13:00 - Zakład firmy INFRACORR w Niestępowie
- prelegent dr inż. Mirosław Włas (Politechnika Gdańska).

Blok III - "Jak oświetlać realizuj±c wymagania ochrony środowiska w Europie"

13:00 - 13:30 - Wpływ opraw oświetlenia drogowego na jakość energii elektrycznej w sieciach zasilających
- prelegent dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka).
13:30 - 14:00 - Nowoczesne źródła światła LED w ofercie firmy OSRAM
- prelegent dr inż. Andrzej Wiśniewski (firma OSRAM).
Przerwa ok. 20 minutowa
14:20 - Lunch