Relacja i materiały z III seminarium technicznego
"Aktualności w elektroenergetyce - 2015"

      W dniu 5 listopada 2015r. w Business Park w Toruniu odbyło się III Seminarium Techniczne pt. "Aktualności w elektroenergetyce -2015" zorganizowane przez Koło Oddziału Toruńskiego SEP przy ENERGA-Operator SA Oddział w Toruniu. Omawiano na nim zagadnienia związane z wysokim napięciem: liniami napowietrznymi 110kV oraz stroną pierwotną stacji 110/15 kV.

      Wstępem do seminarium była prelekcja dotycząca genezy powstania koła i jego skróconej historii, którą wygłosiła Lidia Serbin-Zuba z Archiwum Historycznego Elektroenergetyki Polskiej, ENERGA OPERATOR SA. Referat otwarcia wygłosił przedstawiciel Instytutu Energetyki Oddział w Gdańsku, który przedstawił perspektywy współpracy pomiędzy OSP a OSD po wprowadzeniu kodeksów sieciowych opracowanych dla Komisji Europejskiej i ACER przez ENSTO-E. Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską nowe przepisy zaczną automatycznie i niezwłocznie obowiązywać we wszystkich krajach Wspólnoty, w tym również w Polsce. Po wejściu w życie Kodeksów Sieciowych, należy oczekiwać nałożenia na OSD nowych obowiązków, ale również uprawnień w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności pracy KSE.

W seminarium udział wzięli: Dyrektorzy ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Dyrektorzy i Prezesi firm wykonawczo-eksploatacyjnych działających na terenie EOP oraz około 60 członków Oddziału Toruńskiego SEP.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelegentów z firm:

- BEZPOL Sp. z o.o., Myszków - "Innowacje w ofercie Firmy Bezpol Sp. z o.o"

- Necks IMP Sp. z o.o., Toruń - "Konstrukcje stalowe dla napowietrznych linii elektroenergetycznych"

- Siemens Sp. z o.o., Warszawa - "Kompaktowe pole wyłącznikowe typu 3AP1 DTC."

- ELEKTROBUDOWA SA O/KONIN - "Wnętrzowa rozdzielnica WN typu OPTIMA 145 jako główny element nowoczesnej stacji GPZ."


Dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i już dziś zapraszamy na przyszły rok.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami seminaryjnymi. <-link->
Z uwagi na duży rozmiar pliku prezentacji prosimy o cierpliwość przy jego pobieraniu.


Prezes Koła Justyna Bojarczyk z prelegentami i przedstawicielami firm oraz Prezesem OT SEP
Opracowanie: Justyna Bojarczyk, fot. Artur Żebrowski