Relacja z uroczystości obchodów 95-lecia

Oddziału Toruńskiego SEP im. Mariana Hoffmanna

            25 lutego 2016 r w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 95 - lecia Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

            Uroczystość rozpoczęli prowadzący ją koledzy z Koła Energa - Paweł Niewiemski i Bartosz Lewandowski. Po powitaniu wszystkich uczestników i poinformowaniu, że Sponsorem Głównym Wydarzenia jest ENEGRA S.A., a sponsorem Apator S.A., poprosili oni o zabranie głosu Prezesa Oddziału Toruńskiego SEP - kolegę Marka Wyżlica.

             Na wstępie swojego wystąpienia powitałem wszystkich zaproszonych gości, którzy przyjęli zaproszenie.

W uroczystości udział wzięli:
* Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski - Ordynariusz Diecezji Toruńskiej;
* Pan Zbigniew Fiderewicz - V-ce Prezydent Torunia;
* Pan Jan Wyrowiński - wieloletni poseł i senator RP, wicemarszałek Senatu VII kadencji;
* Pan Tomasz Hoffmann - wnuk Alfonsa Hoffmanna i syn Mariana Ludwika Hoffmanna;
* Pan Andrzej Krawulski - prezes Rady Toruńskiej FSNT NOT;
* Pan Roman Kuczkowski - członek Rady Toruńskiej FSNT NOT
* Pan Arkadiusz Wasielewski - dyrektor wykonawstwa Energetyki Kaliskiej - Usługi Techniczne,
* Pan Roman Małkiewicz - dyrektor departamentu zarządzania majątkiem sieciowym Energa-Operator SA,
* Pan Waldemar Szada - prezes zarządu w spółce Energa - Operator Eksploatacja Toruń,
* Prezesi stowarzyszeń inżynierów i techników zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń naukowo      technicznych NOT w Toruniu - kolega Stefan Oborski - prezes OT Stowarzyszenia Inżynierów i Techników      Przemysłu Chemicznego oraz kolega Paweł Piotrowiak - prezes OT Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i      Techników Sanitarnych,
* Kolega Stefan Granatowicz - wiceprezes SEP,
* Kolega Krzysztof Woliński - wiceprezes SEP, rzecznik prasowy SEP;
* Koleżanka Aleksandra Konklewska - sekretarza Zarządu Głównego SEP;
* Członkowie Zarządu Głównego SEP - koleżanka Józefa Okładło i koledzy Krzysztof Kolonko i Dariusz      Świsulski;
* Koledzy prezesi i przedstawiciele oddziałów: Bielsko Biała (Krzysztof Sitkiewicz), Bydgoszcz (Sławomir       Cieślik), Gdańsk (Piotr Zimniak - wiceprezes) Płock (Mariusz Pawlak), Łódź (Jerzy Powierza - wiceprezes), Radom (Wiesław Michalski), Tarnobrzeg i Włocławek (Wojciech Mosakowski);
* Koleżanka Małgorzata Gregorczyk - dyrektor działu prezydialnego ZG SEP,
* Obecni na Sali byli również moi poprzednicy na stanowisku prezesa OT, tj. koleżanka Aleksandra      Konklewska oraz koledzy Jerzy Krauze, Maciej Grączewski i Jan Bartoszyński;
* W uroczystościach wzięli również udział koleżanki i koledzy przedstawiciele kół z naszego, toruńskiego       oddziału.

             Po powitaniu wszystkich gości wygłosiłem referat okolicznościowy, w którym przedstawiłem rys historyczny Oddziału oraz jego teraźniejszość. Treść referatu w załączeniu do sprawozdania.

             Po referacie prowadzący uroczystość oddali głos zaproszonym gościom, którzy na ręce Prezesa OT SEP przekazali życzenia oraz okolicznościowe upominki.

Głos, w tej części uroczystości zabrali:
- wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz,
- jego ekscelencja ksiądz Biskup Andrzej Suski,
- Jan Wyrowiński,
- Andrzej Krawulski - prezes Rady Toruńskiej FSNT NOT,
- Stefan Oborski - prezes OT Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
- Paweł Piotrowiak - prezes OT Zrzeszenia Inżynierów i techników Sanitarnych,
- Roman Małkiewicz - dyrektor departamentu zarządzania majątkiem sieciowym Energa-Operator SA,
- Waldemar Szada - prezes zarządu w spółce Energa - Operator Eksploatacja Toruń,
- Stefan Granatowicz - wiceprezes SEP,
- prezesi i przedstawiciele oddziałów: Bielsko Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Płock, Radom, Tarnobrzeg i    Włocławek.

            Po wystąpieniach gości głos zabrał Wiceprezes SEP - kolega Stefan Granatowicz, odczytał uchwałę Zarządu Głównego o nadaniu Oddziałowi Toruńskiemu SEP Imienia Marian Ludwika Hoffmanna - syna Alfonsa Hoffmanna.

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i medali, które otrzymali:

Szafirową Odznake Honorową SEP:
Koleżanka Aleksandra Konklewska i kolega Jerzy Krauze.

Złotą Odznakę Honorową SEP:
Koledzy: Heliodor Kalisz, Tomasz Langowski, Romuald Nalikowski, Mariusz Krzywdziński i Adam Szewczuk.

Srebrną Odznakę Honorową SEP:
Justyna Bojarczyk, Stanisława Szybist Szameta, Wiesław Prokopowicz, Jan Juśko, Sebastian Lankiewicz i Marcin Baran.

Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego:
Andrzej Mazepa

Medal im. Prof. Włodzimierza Krukowskiego:
Jacek Kamiński i Zbigniew Dąbrowski

Medal im. Prof. Janusza Groszkowskiego:
Zdzisław Grzybiński

Medal im. Prof. Alfonsa Hoffmanna:
Bogumił Rozmarynowicz

Godność Zasłużonego Seniora:
Marian Wysiński i Rajmund Leissa

Dyplom uznania SEP z okazji 58-lecia aktywnej działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich otrzymał Zbigniew Tobolski.

            Po tej części uroczystości prof. dr hab. Marek Zieliński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wygłosił, ilustrowany ciekawą prezentacją, referat pt. "Zaawansowane technologie high-tech". Uczestnicy uroczystości z dużym zainteresowaniem śledzili przedstawiane materiały.

            Po części oficjalnej nastąpiła kilku minutowa przerwa, podczas której Koleżanki i Koledzy wymieniali poglądy m.in. na temat wygłoszonego referatu, wspominali bogata historię Oddziału i snuli plany kolejnych spotkań.

             W drugiej części uroczystości odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Lasów Państwowych, działającej przy Technikum Leśnym w Tucholi, pod kierownictwem Mirosława Pałczyńskiego - Orkiestra wykonała repertuar zarówno marszowy związany z lesnictwem i myślistwem oraz rozrywkowy - standardy jazzowe, filmowe i rockowe. Zebranym koncert przypadł do gustu i po występie artystów nagrodzili ich burzliwymi oklaskami.

            Po zakończeniu części rozrywkowej, prowadzący uroczystość Paweł Niewiemski i Bartosz Lewandowski zaprosili wszystkich na poczęstunek w Sali małej Dworu Artusa. Przy jubileuszowym torcie i lampce szampana, jeszcze raz złożono wszystkim członkom SEP Oddziału Toruńskiego życzenia z okazji jubileuszu oraz życzenia kolejnego spotkania na uroczystości 100 - lecia OT SEP.Relację przygotował:

Marek Wyżlic
Prezes OT SEP

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem refereatu okolicznościowego Prezesa Oddziału Toruńskiego SEP <-link->


Marian Hoffmann


SEP Oddział Toruński - 95 - lat