Struktura organizacyjna

Zarząd Oddziału

Kompetencje Zarządu Oddziału:

 • Kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP,
  regulaminami i uchwałami WZDO
 • Ustalanie kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału
 • Zarządzanie funduszami
 • Administrowanie majątkiem
 • Nadzorowanie działalności gospodarczej
 • Ustalanie struktury organizacyjnej oddziału
 • Przyjmowanie członków
 • Powoływanie sekcji i komisji oddziału
 • Wybór przedstawicieli do innych organizacji
 • Przyjmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji

Skład Zarządu:

Prezes - Marek Wyżlic
Wiceprezes - Aleksandra Konklewska
- Adam Szewczuk
Sekretarz - Stanisława Szybist-Szameta
Skarbnik - Zbigniew Kłódka
Członkowie Zarządu - Zenon Różycki
- Mariusz Krzywdziński
- Medard Iwicki
- Michał Gołębiewski
Cofnij