Struktura organizacyjna

Walne Zgromadzenie Delegatów

Kompetencje WZD:

  • Uchwalanie kierunków działania
  • Przyjmowanie sprawozdań Zarządu
  • Przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
  • Przyjmowanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego
  • Ocena działalności oddziału
  • Wybór władz oddziału
  • Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego
  • Uchwalanie zasad finansowania działalności oddziału
  • Uchwalanie regulaminów oddziału

Delegaci na WZD ZG:

- Marek Wyżlic
- Aleksandra Konklewska
- Janusz Borowski
- Bogumił Rozmarynowicz
Cofnij