Struktura organizacyjna

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszeniu zasad etycznego postępowania wniesione przez zainteresowanego, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

Skład:

Przewodniczący - Zdzisław Grzybiński
Członkowie - Heliodor Kalisz
- Roman Małkiewicz
Cofnij