Struktura organizacyjna

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszeniu zasad etycznego postępowania wniesione przez zainteresowanego, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

Skład:

Przewodniczący - Jan Wojciechowski
Członkowie - Zdzisław Grzybiński
- Heliodor Kalisz
Cofnij