Oferta

   Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP

pragnie wyjść na przeciw Państwa potrzebom ograniczenia kosztów pobieranej energii elektrycznej poprzez:

1. Analizę i doradztwo w zakresie zmian zapisów umownych w zakresie mocy zapotrzebowanej (umownej) a rzeczywiście pobieranej i zmniejszenie opłat za:
 •     a) moc umowną
 •     b) przekroczenie mocy umownej (moc przekroczoną)

  2. Analizę poborów energii elektrycznej i propozycję zmian w zakresie wyboru taryf jedno, dwu lub trójstrefowych

  3. Analizę opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej (opłata za niedotrzymanie tg fi) względnie opłaty za wysył energii biernej pojemnościowej i zmniejszenie opłat z tego tytułu

 •     Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP

  przewiduje w tym zakresie:

  a) doradztwo i przeprowadzenie zmian zapisów umownych w ramach udzielonego pełnomocnictwa jednorazowego lub stałego

  b) własny udział finansowy w przypadku konieczności poniesienia wydaków po stronie Państwa sieci elektroenergetycznej czy instalacji

  c) Państwa spłata i przejęcie docelowe nowych elementów Państwa sieci elektroenergetycznej czy instalacji odbywać się będzie na podstawie obustronnie podpisanej umowy i tylko z efektów osiągniętych z naszych analiz

  d) Państwa efekty będą wzrastały sukcesywnie w ramach czasu trwania umowy


      Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP

  gwarantuje w tym zakresie:

  a) zachowanie tajemnicy w zakresie udostępnionych danych

  b) osiągnięcie wspólnie efektów:
 • u Państwa obniżenie kosztów energii elektrycznej
 • u nas z dodadztwa i ewentualnych inwestycji środków własnych
 • po okresie umownej eksploatacji przekazanie ww. majątku na Państwa stan za niewielką opłatą
 • po okresie umownym pełny efekt obniżenia kosztów pozostaje u Państwa