METRYCZKA ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO

 

Formalna nazwa Oddziału

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Toruński

Nazwy używane:   SEP Toruń

Adres:  87-100 Toruń,   ul. Piernikarska 6

Adresy poprzednie

Toruń, ul. Mostowa 13

Toruń, ul. Mickiewicza 5

Toruń, Fosa Staromiejska 1a (do roku 1939)

Toruń, ul. Odrodzenia 1 (siedziba NOT)

Toruń, ul. Łukowa 10

Toruń, Żółkiewskiego 13/29

Toruń, Żółkiewskiego 21/29

Telefony    56- 662-90-84

E-mail         oddzial.torunski.sep@gmail.com

Strona internetowa      www.otsep.pl

Rok założenia Oddziału

27. 02.1921r.  i   reaktywowany  24. 09.1975

Obszar działania

(Wpisz obszar działania - miasta, powiaty, województwa, inne)

1921-1939 - województwo pomorskie (Toruń,Grudziądz,Osie, Białośliwie, Gródek, Żur,Chełmno,  powiaty:toruński, świecki,wyrzyski)

1946-1975 – województwo bydgoskie

1975 - 1999 -   województwo toruńskie ( miasta-powiaty:Grudziądz, Chełmno,Wąbrzeźno,Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Toruń,)

1999 -  województwo kujawsko-pomorskie (miasta-powiaty:Grudziądz, Chełmno,Wąbrzeźno,Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Toruń,)

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU SEP

(Podaj imiona i nazwiska oraz lata przewodniczenia kolejnych przewodniczących)

1921-1930 - Alfons Hoffmann

1930-1933 - Jerzy Krokos

1933-1934 - Stanisław Gieszczykiewicz

1934-1935 - Janusz Zambrzycki

1935-1936 - Kazimierz Kopecki

1936-1937 - Kazimierz Jeleński

1937-1938 - Alfons Hoffmann

1938-1939 - Hubert Karbowski

1975 - 1987 - Kazimierz Strześniewski

1987-1994 - Jerzy Krauze

1994-1998 - Maciej Grączewski

 

1998-2006  -  Jan Bartoszyński

2006 -           Aleksandra Konklewska

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Alfons Hoffmann, Kazmierz Kopecki, Zdzisław Bittner.

 

ZASŁUŻENI SENIORZY SEP

Kazimierz Strześniewski, Alojzy Kraśniewski, Kazimierz Wach, Henryk Niedźwiedzki, Medard Olkiewicz, Jerzy Krauze, Jan Rolewicz, Zdzisław Sprada, Zbigniew Tobolski, Czesław Gronowski, Jerzy Sobczak, Henryk Błaszkiewicz, Henryk Pruszyński, Ryszard Michniewski, Jerzy Wysocki, Roman Kuczkowski, Jadwiga Bąk, Jan Bartoszyński, Aleksandra Konklewska, Mirosław Nowak.

 

 

STATYSTYKA ODDZIAŁU

ROK

Liczba członków

Liczba członków zbiorowych

Liczba członków wspierających

Liczba kół

Liczba sekcji

Liczba komisji

Liczba komisji egzaminacyjnych

Liczba rzeczoznawców

 

 

 

1921

11

 

 

1

2

2

-

-

1932

15

 

 

1

2

4

-

-

1934

25

1

 

1

 

4

 

 

1937

39

1

 

1

 

4

 

 

1938

33

1

 

1

2

4

-

-

1939

39

1

 

1

2

4

-

-

1975

677

3

 

10

 

 

 

 

1976

607

6

 

16

5

12

2

11

1977

1044

11

 

31

5

12

2

11

1978

1150

13

 

31

6

14

2

11

1979

1231

13

 

31

6

14

2

11

1980

1234

13

 

25

6

14

2

11

1981

b.d.

14

 

25

6

14

2

11

1984

890

13

 

23

5

15

2

-

1985

937

13

 

23

5

15

2

-

1986

1005

14

 

24

5

15

2

27

1987

b.d.

14

 

26

6

16

2

27

1988

b.d.

14

 

26

8

16

2

27

1990

486

5

5

25

4

11

2

27

1993

321

2

 

11

4

11

2

27

1995

284

2

 

10

2

 

2

27

2001

330

2

 

9

1

 

3

26

2002

354

2

 

10

1

 

3

26

2006

380

2

2

8

1

 

3

26

2007

399

2

2

8

1

 

3

27

2008

398

2

2

8

1

 

3

27

2009

417

2

2

8

1

 

3

27

2010

437

2

2

9

1

 

3

26

2011

432

2

2

9

1

 

3

25

2012

427

2

2

9

1

 

3

25

09.2013

449

2

2

9

1

 

3

25

 

 

KALENDARIUM  ODDZIAŁU  I  ELEKTRYKI

Data

Wydarzenie

1920

Z inicjatywy inż. Alfonsa Hoffmana – dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” z siedzibą w Toruniu elektrycy Torunia, Grudziądza i Tczewa nawiązali pierwsze kontakty z myślą utworzenia branżowej organizacji elektryków.

1921

Powstanie pierwszego koła Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na Pomorzu  zrzeszającego elektryków z Torunia i Grudziądza -  Koło toruńskie SEP (27.02.)

Rozwój gospodarczy obu miast i wzrost liczebności elektryków spowodował, że Koło to podzieliło się na dwa niezależne: Koło w Toruniu i Koło w Grudziądzu.

Do najważniejszych osiągnięć Koła w pierwszych latach istnienia należało zorganizowane kursów wieczorowych przy Szkole Budowy Maszyn w Grudziądzu dla monterów, mistrzów i techników w zawodzie elektryka.

Ponadto poczyniono starania o utworzenie Wydziału Elektrycznego w Szkole Budowy Maszyn w Grudziądzu.

1921

Organizacja  w Toruniu II Zjazdu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich zakończonego wycieczką do Gródka – elektrowni wodnej (30.10.)

Organizacja pogotowia technicznego i wyjazd fachowców z Torunia na pomoc  powstaniu śląskiemu.

Urządzenie kursów dokształcających  wieczorowych  przy Szkole  Budowy Maszyn w Grudziądzu i otwarcie wydziału

elektrotechnicznego w tej szkole.

1922

Rozpoczęcie współpracy z Polskim Komitetem Elektrotechnicznym przy opracowywaniu przepisów skrzyżowania torów kolejowych z liniami elektrycznymi.

1924

Opracowanie przez Koło specjalnego numeru propagandowego „Słowa Pomorskiego”  na temat elektryfikacji Pomorza i stanu przemysłu elektrotechnicznego na Pomorzu (30.03.).

Powołanie Alfonsa Hoffmanna do  Państwowej Rady Elektryfikacji.

1930

Prezesem  Oddziału zostaje Jerzy Krokos.

1931

Prace nad przepisami  na przyłączanie urządzeń elektrycznych do sieci

Przekazanie sumy 100 franków szwajcarskich do Komitetu warszawskiego na akcję ufundowania tablicy pamiątkowej w Szwajcarii na cześć  zmarłego pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

1933

Prezesem Oddziału zostaje Stanisław Gieszczykiewicz

1934

Prezesem zostaje Janusz Zambrzycki,

Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek”  SA w Toruniu zostaje  pierwszym członkiem zbiorowym SEP

1935

Prezesem Oddziału zostaje Kazimierz Kopecki,

uchwalenie wysokości składek proporcjonalnie do wysokości zarobków – 1%.

Wycieczka delegatów VII Walnego Zgromadzenia  SEP w Bydgoszczy do Oddziału w Toruniu

1936

Prezesem Oddziału zostaje  Kazimierz  Jeleński,

Powrót do kursów dla elektromonterów,

Opiniowano przepisy SEP na grzejniki elektryczne i oleje izolacyjne.

1937

Alfons Hoffmann ponownie zostaje prezesem Oddziału,

Organizacja trzydniowego zjazdu w Gródku dla oddziałów toruńskiego i  wybrzeża morskiego w sprawie szkolenia uczniów elektromonterów i dokształcania elektromonterów.

1938

Prezesem zostaje Hubert Karbowski, Alfons Hoffmann zostaje prezesem ZG SEP, wspólnie organizują  Walne  Zgromadzenie SEP na Bałtyku – połączone ze zwiedzaniem wybrzeży Szwecji.

1945 - 1975

Elektrycy z Torunia, Grudziądza i Brodnicy są członkami Oddziału Bydgoskiego

1949

Po zakończeniu działań wojennych z inicjatywy inż. Zdzisława Bitnera  / członka Koła od 1937 r. / zwołano w 1949 r. zebranie organizacyjne Koła Terenowego SEP w Grudziądzu, które skupiło 7 członków : inżynierów, techników i mistrzów z terenu Grudziądza.

Z uwagi na brak statutu dla kół terenowych zarządu nie wybrano, a składki opłacano bezpośrednio do Oddziału SEP w Bydgoszczy.

W 1950 r. wstąpiło do Koła dalszych 11 członków, wybrano Zarząd z inż. Zdzisławem Bitnerem i inż. Arturem Damcem na czele.

1975

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Głównego SEP o powołaniu Oddziału Toruńskiego (24.08.)

Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Toruńskiego (29.10)

Pierwszym prezesem reaktywowanego Oddziału zostaje Kazimierz Strześniewski.

 

Udział członków SEP w zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1975-1995

Coroczne organizowanie balów karnawałowych dla członków i ich rodzin z udziałem przedstawicieli kierownictwa zakładów przemysłu elektrotechnicznego województwa toruńskiego.

1976

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1977

Organizacja seminarium „Rozwój aparatury przeciwwybuchowej” -KZ APATOR

Udział członków SEP w  2 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1977

Zorganizowanie konferencji naukowo technicznej w zakładzie ,,APATOR” w Toruniu na tematy związane z działalnością stowarzyszenia SEP z udziałem Władz ZG SEP oraz Prezesów Oddziałów.

1978

Organizacja ogólnokrajowej konferencji naukowo-technicznej „Kaskada Dolnej Wisły” – KZ Zakład Energetyczny

Organizacja ogólnokrajowej konferencji „Roboty przemysłowe”

 - KZ APATOR

Organizacja ogólnokrajowej konferencji „ Energoelektronika ‘78”

KZ APATOR

Udział członków SEP w  8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1979

Udział członków SEP w  2 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1980

Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Krajów RWPG „Mikroelektronika ‘80” KZ APATOR

Organizacja konferencji „Aparatura przeciwwybuchowa ‘80”-

KZ APATOR

Udział członków SEP w  12 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1980-1985

Współudział Koła Zakładowego SEP przy zakładzie ,, APATOR” w ruchu solidarnościowym  w macierzystym zakładzie i strukturach miejskich w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i niezbędnych zmian politycznych dla rozwoju zakładu i kraju.

1981

 

1981-1995

1981-1995

Organizacja ogólnokrajowej konferencji „Eksploatacja sieci elektroenergetycznych”- ZE

Prowadzenie poradni dotyczącej energoelektroniki – KZ APATOR

Prowadzenie poradni dotyczącej aparatury górniczej- KZ APATOR

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1982

Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Energoelektronika ‘82”-

KZ APATOR

Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Aparatura przeciwwybuchowa ‘82”- KZ APATOR

Udział członków SEP w  9 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1983

Organizacja krajowej konferencji „Zastosowanie energoelektroniki w przemyśle cukrowniczym”- KZ APATOR

1984

Opracowanie i wydanie drukiem skryptu „Tyrystorowe zespoły napędowe. Działanie, budowa i eksploatacja” - KZ APATOR

Organizacja konferencji ogólnopolskiej „Kierunki poprawy eksploatacji, wykonawstwa i rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych” – Sekcja telekomunikacji Ot SEP

Organizacja konferencji ogólnopolskiej „Elektroniczne napędy obrabiarek sterowanych numerycznie”- KZ APATOR

Organizacja sympozjum „Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni”

Organizacja sympozjum „Działania, doświadczenia Rejonów w poprawie bezpieczeństwa pracy oraz doświadczenia i efekty wdrażania kierunków poprawy dyspozycyjności sieci nn”- Sekcja Telekomunikacji OT SEP

Organizacja „Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji” – szereg referatów, w tym „Produkcja i perspektywy stosowania światłowodów w Polsce”-

Organizacja sympozjum dotyczącego technologii produkcji obwodów drukowanych i montażu powierzchniowego - KZ APATOR

Coroczna organizacja turnieju w piłce siatkowej pomiędzy stowarzyszeniami SEP, SIMP, PTE - KZ APATOR

Coroczna organizacja konkursów na najaktywniejsze Koło SEP

1985

Organizacja konferencji „Aparatura przeciwwybuchowa ‘85”- KZ APATOR

Organizacja kursów „Programowanie komputerów w języku BASIC”

Organizacja posiedzenia Centralnego Kolegium Sekcji Elektroniki ZG SEP

Organizacja „Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji” – referaty techniczne dot stanu telekomunikacji w Polsce – Sekcja telekomunikacji OT SEP

Organizacja posiedzenia specjalistów IX grupy INTERELEKTRO

z 6 krajów RWPG- KZ APATOR

Udział członków SEP w  5 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1985-1995

Coroczne organizowanie konferencji z udziałem   Władz Miejskich oraz  Przedstawicieli zakładów Przemysłu Elektrotechnicznego Torunia na tematy związane z perspektywicznym rozwojem miasta.

1986

Organizacja obchodów 100-lecia urodzin prof. Alfonsa Hofmanna

Organizacja krajowej Konferencji naukowo- technicznej „Kierunki poprawy , eksploatacji, wykonawstwa i rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”

Organizacja posiedzenia Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowej – referat „Napędy tyrystorowe”- Koło Zakładowe APATOR

Udział członków SEP w  2 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1987

Prezesem Oddziału zostaje Jerzy Krauze

Powstanie Ośrodka  Rzeczoznawstwa Izby Rzeczoznawców SEP

Udział członków SEP w  5 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1987-1995

Rokroczne organizowanie  imprez naukowo technicznych / sympoz-jów, konferencji / przy współudziale delegacji SIT Górników z Jastrzębia i Zabrza oraz Władz miasta Torunia ,Zarządu Głównego SEP  i  Zarządu zakładu ,, APATOR” w Toruniu –wiosną na terenie zakładu i obchodach Świąt Narodowych , jesienią z okazji święta ,, Barbórki” na Śląsku w Jastrzębiu lub Zabrzu.

Tematyką organizowanych imprez były – nowe konstrukcje , rozwój produkcji i eksploatacja aparatury przeciwwybuchowej.               

1987-1995

Współpraca ze stowarzyszeniem elektryków z Niemiec

Rokroczne organizowanie imprez naukowo technicznych / sympozjów, konferencji / oraz pobytów wypoczynkowych  na terenie Niemiec w Halle i Lipsku oraz Polski w Toruniu.

Tematyką  organizowanych imprez były osiągnięcia naukowo techniczne macierzystych  zakładów  przemysłu elektrotechnicznego , rozwój produkcji i eksploatacja wyrobów.

Głównymi organizatorami tych imprez było koło SEP przy zakładzie ,,APATOR” oraz bratnie organizacje stowarzyszeń naukowo technicznych  VDE  z miast Halle i Lipska

1987-1995

Coroczne organizowanie przez koło SEP przy zakładzie ,,APATOR” jubileuszowych spotkań z delegacjami Kół Wojskowych SEP z okazji świąt ,,Wojska Polskiego”.

Tematyką konferencji były osiągnięcia Wojska Polskiego i Przemysłu Elektrotechnicznego współpraca w rozwoju działań stowarzyszeniowych.

1988

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1989

Udział członków SEP w 2 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1990

Ponownie prezesem Oddziału zostaje Jerzy Krauze

1990-1994

Udział w spotkaniach z Wojewodą Toruńskim, Prezydentem Torunia, posłami J.Wyrowińskim, M. Żenkiewiczem i Żabińskim

Udział w spotkaniach Zarządu Głównego oraz Prezesem SEP i Sekretarzem Generalnym

Organizacja zebrania Centralnej Komisji Historycznej ZG SEP

 

Wyjazdy techniczne:

Budowa nowej autostrady

Zwiedzanie zakładu APATOR

Zakład Energetyczny

Hydro Vaccum w Grudziądzu

Zapora we Włocławku

Pokaz pracy pod napięciem na linii 400kV

 

Wycieczki integracyjne:

Wiedeń, Wenecja, Warszawa

 

Istniejące Koła:

Zakład Energetyczny

Apator i OBR USN

Koło Terenowe w Toruniu

Koło Terenowe w Grudziądzu

Koło Terenowe w Brodnicy

Koło przy ZWCH Elana

Koło przy Hydro Vaccum

Koło przy ZWE SECO SA

Koło przy Telekomunikacji SA

Koło przy Energotor SA

Koło przy Elektrociepłowni

 

Likwidacja kół:

Koło przy OBREUS

Koło przy Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego

Koło przy Elektrochem

Koło przy JW. 3232

Koło przy PZUO Warma

Koło przy Agromet Unia

Koło przy ZE Toral

Koło przy Zakładzie Dźwigowym i Urządzeń Telewizyjnych

 

Udział w ZG SEP- Jerzy Krauze

Udział w FSNT NOT – Jerzy krauze, Alojzy Kraśniewski, Jerzy Sołoniewicz, Kazimierz Strześniewski

 

1991

Udział członków SEP w 1 zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1992

Udział członków SEP w  4 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1993

Udział członków SEP w zgłoszeniu  wynalazku do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1994

Prezesem Oddziału zostaje Maciej Grączewski

Zarząd: Maciej Grączewski, Jerzy Krauze, Czesław Gronowki , Henryk Pruszyński, Roman Grzymowicz, Aleksandra Konklewska, Ryszard Michniewski, Mirosław Nowak, Medard Olkiewicz, Janusz Rosik

Komisja Rewizyjna: Henryk Niedźwiecki, Bruno Bronkau, Medard Iwicki, Piotr Niemiec, Mirosław Runge,

Sąd Koleżeński: Jacek Kamiński, Zbigniew Jaworski, Marian Wysiński

 

Udział we władzach Zarządu Głównego SEP:

Maciej Grączewski- członek Zarządu Głównego

Mirosław Nowak – członek prezydium Komitetu Energoelektroniki

Andrzej Ślizak- członek Centralnej omisji Szkolnictwa Wyższego i Średniego

Medard Iwicki – członek Centralnej Komisji Kół

Kazimierz Strześniewski – Centralna Komisja Historyczna

Lidia Zuba - – Centralna Komisja Historyczna

 

Udział członków OT SEP w FSNT  NOT:

Maciej Grączewski , Kazimierz Strześniewski, , Henryk Niedźwiecki,

Mirosław Nowak

Udział członków SEP w  24 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP – APATOR

 

Wycieczka rowerowa do Zakładu Radioastronomii UMK w Piwnicach

Wycieczka do opery w Bydgoszczy – „Baron Cygański”

Wycieczka do Malborka

1995

Spotkanie Prezesów wszystkich oddziałów Stowarzyszenia z Prezesem SEP-Cyprianem Brudkowskim.- Przysiek k.Torunia

Rada Miejska Torunia na wniosek OT SEP nadała jednemu z placów miejskich nazwę „Plac prof. Alfonsa Hoffmana”

Udział członków SEP w  8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP – APATOR

Ognisko w Ośrodku Apator w Dzikowie

1996

Organizacja Jubileuszu 75-lecia SEP – udział władz województwa toruńskiego oraz Mariana Hoffmanna - syna Alfonsa Hoffmanna

Udział w spektaklach operetkowych – Poznań- Hrabina Marica i Łódź – „Bal w Savoyu”

1996- do chwili obecnej

Coroczne organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla członków SEP i ich rodzin do ośrodka wypoczynkowego zakładu ,, APATOR” nad morzem.

Udział członków SEP w  8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1997

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP – APATOR

Wycieczka promem do Szwecji i Danii

Wycieczka do Gdańska i Gdyni –udział w spektaklu „Evita”

Wycieczka do Warszawy – udział w spektaklu operowym „Nabucco”.

 

SEP a osobistości Torunia:

Jan Wyrowiński –poseł na Sejm

Marian Żenkiewicz – senator RP

Zdzisław Bociek – Prezydent Torunia

Janusz Strześniewski – zastępca Prezydenta Torunia

Bogdan Major- Przewodniczący Rady Miejskiej

 

1998

Prezesem Oddziału zostaje Jan Bartoszyński

Udział członków SEP w  4 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1999

 

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2000

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2001

Współudział w organizacji  Międzynarodowej Konferencji  „Transformator ‘01”

Udział członków SEP w  2 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2002

2002-2004

Prezesem Oddziału zostaje ponownie Jan Bartoszyński

„Prace pod napięciem”- ZE

Stacje transformatorowe podwieszane – ZE

Udział członków SEP w  5 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2003

Opracowanie „Systemy sprzedaży energii elektrycznej przy użyciu terminali sklepowych”- nagroda I-stopnia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – APATOR

Opracowanie „Prace pod napięciem na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii 110 kV” –nagroda II stopnia –ZE

„Oświetlenie zewnętrzne” – KT nr 3 – Brodnica

Udział członków SEP w  3 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2004, 2005

„Nowe uruchomienia wyrobów dla górnictwa węglowego spełniające wymagania ATEX – APATOR

„Liczniki przedpłatowe energii elektrycznej”- APATOR

Udział członków SEP w  8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2004 do chwili obecnej

Udział członków KZ SEP APATOR w działalności Komitetów Technicznych (KT 73, KT 75, KT 77, KT 51, KT 71) przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym  - W. Wiatrowski, C. Mikowski

2005

Udział członków SEP w  14 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2006

Prezesem Oddziału zostaje Aleksandra Konklewska

 

Organizacja sympozjum – „Wdrożenie nowych rozwiązań aparatury przeciwwybuchowej” – Katowice

Organizacja  seminariów na temat:

 • Budynek inteligentny- zasady projektowania  i założenia dla instalacji
 • Wykorzystanie i źródła energii „zielonej” i „czerwonej” w świetle obowiązujących wymagań prawnych i skutki dla odbiorców
 • Wolny rynek energii i zasada TPA
 • Zmiany prawne prawa budowlanego i prawa energetycznego oraz normalizacja w świetle naszego wstąpienia do UE
 • System do liczników przedpłatowych typu LEW
 • Instalacje elektryczne nn – ochrona przeciwporażeniowa – prelegent Zdzisław Obremski
 • Obsługa systemu pomiaru SYNDIS ENERGIA – dla pracowników Boryszew SA
 • Diagnostyka parametrów eksploatacyjnych silników 6 kV i 0,4 kV z wykorzystaniem najnowszej aparatury pomiarowej – Firma ELREM Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • Analiza zużycia energii elektrycznej przez Zakład produkcji tworzyw chemicznych i ocena potencjalnych źródeł ich zmniejszenia

Prelekcje z prezentacją:

 • HELUKABEL – kable w wykonaniu specjalnym
 • Prace pod napięciem na liniach SN – Iława
 • Aparatura łącznikowa, przeciwprzepięciowa i pomiarowa – dla Koła Terenowego w Brodnicy (pracownicy APATOR SA)
 • Schrack Energietechnik Polska
 • Meller Electric
 • ABB – Grudziądz

 

Wyjazdy techniczne:

 • Bieszczady – zwiedzanie zapory na Solinie,
 • Stacja energetyczne Wierzbięcino koło Słupska – 450 kV prądu stałego
 • Elektrownia wodna GRÓDEK
 • SCHNEIDER ELEKTRIC - rozdzielnice
 • CELLPACK – nowa technologia montażu głowic i muf kablowych NN i SN
 • ANDREWEX Cierpice
 • Udział członków w targach technicznych na terenie kraju i zagranicą – EXPO POWER - Poznań,  SIMMEX - Katowice , ENERGETAB -Bielsko – Biała, Hanower.

 

Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej we wszystkich Radach Prezesów 24.06 – Łódź, 8-9.09 Kazimierz Dolny,  18.12 - Warszawa .

Imprezy integracyjne:

 • Wyjazd do Rowów
 • Przelot samolotem nad Grudziądzem
 • Bieszczady – zwiedzanie muzeów i obiektów sakralnych, wycieczka w góry, rejs po Zalewie Solińskim, zwiedzanie Lwowa
 • Kulig – Brodnica
 • Kanał Elbląski
 • Wyjazd do opery w Bydgoszczy
 • Kilka wspólnych spektakli w teatrze, m. In. Wino, kobiety i śpiew, Uroczystość, One,  Niebieski
 • Planetarium
 • Cierpice – grzybobranie, ognisko
 • Rozgrywki w kręgielni między członkami kół APATOR i ENERGA OPERATOR

 

 

Likwidacja koła ZWSE SECO – reorganizacja firmy, zmiana właściciela, odejście większości członków SEP.

 

Udział członków SEP w  9 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

2006-2010

Udział członków Oddziału w strukturach ZG

·         Janusz Borowski – członek Zarządu, przew Komisji Współpracy z zagranicą

·         Andrzej Krawulski – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

·         W. Wiatrowski – członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych

·         Andrzej Ślizak  członek -Centralnej Komisji ds Uprawnień zawodowych i specjalizacji zawodowej inżynierów

·         Jan Bartoszyński –członek  Centralnej Komisji ds. Odznaczeń

2006- 2012

i nadal

Członkowie OT SEP współpracują z Polskim Komitetem Normalizacyjnym—Władysław Wiatrowski i Cezary Mikowski - są członkami:

 • Komitetu Technicznego nr 75 – Bezpieczniki  Elektroenergetyczne
 • Komitetu Technicznego nr 77 – Aparatura Rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

 

 • Członkowie SEP czynnie uczestniczą w opiniowaniu prac z dziedziny elektryki  zgłaszanych na konkursy organizowane przez FSNT NOT – Konkurs Regionalny „Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska” oraz Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia
 • Opiniowanie prac dyplomowych dla NOT na konkursy młodzieżowe w ramach TMMT oraz konkursach EUROELEKTRA na najlepszą pracę dyplomową uczniów szkół średnich organizowanych przez ZG SEP oraz przekazywanie środków finansowych na nagrody
 • opieka nad praktykantami w APATOR S.A. – zarówno z ZSMEiE jak i praktykami wakacyjnymi studentów
 • W ramach współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu członkowie KZ APATOR gościli corocznie uczniów z ostatnich klas  oraz  uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech
 • W ramach OT SEP działa Sekcja Energetyczna, której przewodniczącym jest kol. Ryszard Michniewski zrzeszająca głównie pracowników ENERGI. OPERATOR. Działalność Sekcji nakierunkowania była na pomoc w rozwiązywaniu zadań natury technicznej i szkoleniowej oraz publikacje techniczne w czasopismach branżowych
 • Współpraca z Kujawsko – Pomorską Izbą Inżynierów Budownictwa – 47 członków SEP jest członkami Izby - udział naszych kolegów we władzach – Jacek Kamiński i Jerzy Wysocki byli delegatami z ramienia SEP, przy czym Jacek Kamiński jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ( ds. szkoleń i egzaminacyjnej)
 • Akcja „Bezpieczna elektryczność” organizowana dla uczniów szkół podstawowych przy współpracy z Policją i Państwową Strażą Pożarną- przeprowadzana w Toruniu i Brodnicy.
 • Działalność w FSNT NOT:

          -  Andrzej Krawulski  jest prezesem FSNT NOT w Toruniu

         -  Roman Kuczkowski – vice prezes

         -  Aleksandra Konklewska – członek zarządu

            Andrzej Krawulski, Roman Kuczkowski, Aleksandra Kon-

           klewska i Janusz Borowski – członkowie  Rady Toruńskiej

            NOT

          . Zdzisław Grzybiński  - członek Zarządu NOT w Grudziądzu

          . Bogumił Rozmarynowicz - członek Zarządu NOT w Grudzią  -

             dzu

2007

 • Organizacja Rady Prezesów – maj 2007 w APATOR SA
 • Seminarium pt. Technologie województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej we wszystkich Radach Prezesów 11-12.05.- Toruń, 7-8.09- Zamość, 18.12 - Warszawa

Konferencje

 • Udział w kongresie METERING CENTRAL EUROPE – Budapeszt – prezentacja wyrobów Apatora – prelekcja –
 • Współudział w organizacji „Konferencji w zakresie oświetlenia zewnętrznego ulic i obiektów
 • Współudział w organizacji konferencji naukowej na targach EXPO POWER w Poznaniu pt. „Ochrona przeciwprzepięciowa sieci energetycznych za pomocą ograniczników przepięć; wybrane problemy projektowania, najczęściej popełniane błędy montażowe
 • Współudział w organizacji Międzynarodowej Konferencji ICOLIM 2007w zakresie przygotowania pokazu „Prac pod napięciem”

 

 • Współudział w organizacji konferencji organizowanej na Politechnice Białostockiej pt. „Zakłócenia EMC” – prezentacja i prelekcja
 • Współudział w organizacji targów „Metering and biling w Wiedniu X 2007 - – prezentacja i prelekcja
 • Współudział w organizacji konferencji „Aparatura Pomiarowa Grupy APATOR” – Dymaczewo – prezentacja i prelekcja-  X 2007
 • Współudział w organizacji konferencji organizowanej przez SEP Poznań – „Inteligentny dom” - prezentacja i prelekcja-  XII 2007
 • Współudział w organizacji konferencji dot. aparatury elektrycznej dla kolei organizowanej przez PKP Energetykę w Bydgoszczy -  prezentacja i prelekcja-  XII 2007

 

Sympozjum - Wdrożenie nowych rozwiązań aparatury przeciwwybuchowej produkcji APATOR MINING – Katowice

 

Seminaria i szkolenia :

 • Seminarium dla użytkowników aparatury górniczej – Ustroń
 • Seminarium dla pracowników MPiWK Grudziądz – „Rynek energii elektrycznej skojarzonej i odnawialnej”
 • Seminarium „Rynek energii elektrycznej odnawialnej”
 • Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej – 12 kursów po 10 osób
 • „Pompy ciepła”

 

Prelekcje

 • „Planowanie zużycia energii elektrycznej na bazie 2006r w sieci dystrybucyjnej Elana – Energetyka Sp. z o.o.”
 • „Zmiany prawne prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • „Normalizacja w świetle naszego wstąpienia do UE
 • „Nowa linia recyklingu PET – wykonanie i oprogramowanie”
 • Wykorzystanie i źródła energii „zielonej” i „czerwonej” w świetle obowiązujących wymagań prawnych i skutki dla odbiorców
 • „Wolny rynek energii i zasada TPA”
 • „Inteligentne instalacje elektryczne”  ( w Brodnicy)

 

Prelekcje z prezentacją:

 • Aparatura łącznikowa, przeciwprzepięciowa i pomiarowa – dla Koła ENERGA OPERATOR (pracownicy APATOR SA)
 • ABB Sp. z o.o.
 • DEHN POLSKA
 • BALSA Sławomir Balcer
 • JEAN MUELLER Polska
 • DANFOSS

Wyjazdy techniczne:

 • SCHNEIDER ELEKTRIC – rozdzielnice
 • STOLTER  Stolno
 • EMITER Limanowa – złącza zintegrowane
 • Udział członków w targach technicznych na terenie kraju i zagranicą – EXPO POWER - Poznań, SIMEX- Katowice , ENERGETAB - Bielsko – Biała, Hanower

 

Imprezy integracyjne:

 • Wyjazd do Rowów
 • Wielki Głęboczek – ognisko
 • Wycieczka do Krakowa i Zakopanego
 • Malbork – zwiedzanie zamku
 • Bory Tucholskie–  Nadleśnictwo Zamrzenica – grzybobranie ,ognisko
 • Wyjazd do opery w Bydgoszczy – Czarodziejski flet, Opera żebracza
 • Kilka wspólnych spektakli w teatrze
 • Spotkanie wigilijne w klubie Maska – spektakl „Piosenki lat 20-tych, 30-tych i 40-tych”.
 • Rozgrywki w kręgielni między członkami kół APATOR i ENERGA OPERATOR

 

Udział członków SEP w  15 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

2008

 • Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej we wszystkich Radach Prezesów 15-16.02.- Warszawa, 8-11.05- Kołobrzeg, 24-28.09 - Arłamów, 16.12 - Warszawa
 • Udział w Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta Torunia

 

Konferencje

 • Współudział w organizacji konferencji naukowej na targach EXPO POWER w Poznaniu pt. „Ochrona przeciwprzepięciowa sieci energetycznych za pomocą ograniczników przepięć”
 • Konferencja pt. „Konsolidacja dostaw energii elektrycznej dla grupy przedsiębiorstw” – współudział w organizacji

 

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

Prelekcje

 • „Zmiany prawne prawa budowlanego i prawa energetycznego - członkowie OIIB
 • „Normalizacja w świetle naszego wstąpienia do UE
 • Wykorzystanie i źródła energii „zielonej” i „czerwonej” w świetle obowiązujących wymagań prawnych i skutki dla odbiorców
 • „Inteligentne instalacje elektryczne” – Jacek Kamiński
 • Elektrownie wiatrowe
 • JEAN MUELLER
 • ABB
 • Hensel Polska
 • Schneider Electric

 

Wyjazdy techniczne

 • Współudział w organizacji targów „Metering and billing” – w Wiedniu
 • Wyjazd do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
 • Kopalnia soli w Kłodawie
 • Rejon dystrybucji Iława
 • Elektrownia i kopalnia odkrywkowa Bełchatów
 • Saminex
 • TZMO – proces technologiczny i elektroenergetyka
 • Elektrownia wodna Samociążek i tama na Zalewie Koronowskim

 

Imprezy integracyjne

 • Wycieczka do Paryża i Zamków nad Loarą
 • Wycieczka do Budapesztu i Egeru
 • Wycieczka do Rowów
 • Wycieczka do Szymbarka i na Wieżycę
 • Leśnictwo Grabiny – grzybobranie , ognisko
 • GNIEW – zwiedzanie zamku
 • Rozgrywki w kręgielni między członkami kół APATOR i ENERGA OPERATOR

Udział członków SEP w 4 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

2009

Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej we wszystkich Radach Prezesów – 27-28.02 – Warszawa, 28-30.05 - Konin-Mikorzyn, 16-18.10 – Poznań – Będlewo, 16.12 - Warszawa.

 

Organizacja konferencji „Nowoczesne technologie stosowane w województwie Kujawsko –Pomorskim

- Elektrownie wiatrowe jako nowoczesne źródło energii w systemie elektroenergetycznym 

      - Instalacje elektryczne w budynku inteligentnym

          - Nowoczesne metody projektowania aparatury łącznikowej sto

             sowane w Apator SA

     - Kujawsko-Pomorska sieć informacyjna

     - Wykorzystanie sieci informatycznych w zdalnych odczytach

        pomiarów na przykładzie systemu SYNDIS-SWOP

     - Wykonanie prac w technologii prac pod napięciem na liniach

        przesyłowych 400 kV, 220 kV i rozdzielczych 110 kV,15 kV .

 

 • Udział przedstawicieli OT SEP w I Kongresie Elektryki Polskiej

 

 • Współudział w organizacji konferencji naukowej –„Prof. Alfons Hoffmann – pionier i współtwórca polskiej elektroenergetyki” – referat pt. Alfons Hoffmann – animator technicznego ruchu stowarzyszeniowego na Pomorzu.  Założyciel Koła Elektrotechników w Toruniu

 

Prelekcje:

·         Firma AREVA – Nowoczesne zabezpieczenia w sieciach SN

·         Firma MIKRONIKA -  Zdalny monitoring pracy transformatorów

·         Firma ENERGOTEST – Praca równoległa generatorów w sieciach SN

·         Firma OLMEX – Kompensacja mocy w sieciach a problemy jakości parametrów energii elektrycznej

·         Firma JABIL –CIRCUIT Poland Kwidzyń – Zakład Produkcyjny Elementów Elektronicznych i montaż telewizorów PHILIPS

·         Zespół Elektrowni Wodnych NIEDZICA CZORSZTYN – budowa, produkcja energii, technologia.

·         Realizacja programu edukacyjnego w szkołach podstawowych – ABC Bezpiecznej energii

 

Udział w Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta Torunia

 

Szkolenia :

·         „Szkolenie dla wykwalifikowanych elektryków w zakresie właściwej i bezpiecznej obsługi , konserwacji , prowadzenia przeglądów i napraw rozruszników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING Sp. z o.o.” - 8 kursów

 • „Obsługa systemu pomiaru SYNDIS ENERGIA” – szkolenie dla nowych pracowników Boryszew SA Oddział Elana i GAMET SA
 • „Prowadzenie eksploatacji sieci elektroenergetycznych nn i SN w zakładzie przemysłowym w zakresie bezpieczeństwa obsługi”  - szkolenie w firmie ERGIS w Wabrzeżnie
 • „Ochrona przeciwodgromowa budynków i obiektów budowlanych oraz stref zagrozonych wybuchem – dla studentów i pracowników Instytutu Fizyki UMK
 • Szkolenie z zakresu napędu elektrycznego i zasad eksploatacji – dla studentów i pracowników Instytutu Fizyki UMK
 • Szkolenie z zakresu pomiarów instalacji elektrycznych– dla studentów i pracowników Instytutu Fizyki UMK
 • Automatyka w budynkach BMI – szkolenie dla studentów i pracowników Instytutu Fizyki UMK
 • Szkolenie dla samokontrolerów w APATOR SA
 • Szkolenie pt. „Możliwości oprogramowania Mold flow przy konstruowaniu wyprasek dla aparatów elektrycznych” dla pracowników biur technicznych w Apator SA

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

Prelekcje z prezentacją

 • „Urządzenia dla Ethernetu” -  firma Weidmueller
 • „Kompensacja mocy biernej” firma ELMA ENERGIA
 • „Warunki przyłączenia generatorów firmy KAMITEC do sieci 6 kV” – Andrzej Ślizak
 • „Nowa linia formierska w odlewni Hydro Vacuum” – prelegent Piotr Niemiec  ( w ramach Grudziądzkich Dni Techniki)
 • Aparatura łącznikowa, przeciwprzepięciowa i pomiarowa – dla Koła ENERGA OPERATOR (pracownicy APATOR SA)
 • ABB Sp. z o.o.- „Aparatura łączeniowa, ochrony przepięciowej i przekładniki”
 • LANSER Sp. z o.o.
 • ELMA ENERGIA

 

Wyjazdy techniczne:

 • Udział członków w targach technicznych na terenie kraju i zagranicą – Expo Power - Poznań, Simex – Katowice
 • , ENERGETAB - Bielsko – Biała, Hanower,
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica – Czorsztyn
 • Kowalewo – zwiedzanie Fabryki BELLA

 

Imprezy integracyjne:

 • wycieczka do Skandynawii ( Szwecja-Norwegia-Dania)
 • Wyjazd do Rowów
 • Wyjazd do opery w Bydgoszczy
 • Kilka wspólnych spektakli w teatrze m.in. Piosenki Ciechowskiego i kabaret „Miłość po włosku” , „Moja córeczka”
 • wycieczka koła Terenowego z Grudziądza do Malborka
 • wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i spektakl w teatrze Ateneum
 • Golub Dobrzyń – zwiedzanie zamku
 • Leśnictwo Grabiny – grzybobranie i ognisko
 • Rozgrywki w kręgielni między członkami z kół Apator i Energa Operator

 

Udział członków SEP w 6 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

2010

 • Reaktywacja KZ ZWSE SECO – zmiana nazwy na ELTEL NETWORKS
 • Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej w Radach Prezesów – 25.06 – Katowice, 30.09-3.10- Zielona Góra, 16.12- Warszawa

 

Konferencja „Aktualnie wykorzystywane nowoczesne technologie pozyskania energii – zmniejszenie oddziaływania na środowisko”

·         Pompy ciepła w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz wielokondygnacyjnym

·         Technologia ARCEN – energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych  

·         Systemy cieplne c.o., c.w.u. oraz chłodzenia z wykorzystaniem pomp ciepła.

·         Biogazownie – przyszłość generacji rozproszonej

·         „Odbiorca na rynku – praktyczne wykorzystanie prawa do przesyłu”

 • Zasada TPA - kierunki działania URE
 • Zasada TPA – uwarunkowania techniczne i handlowe
 • Klient w działaniach przedsiębiorstw
 • „Zaawansowane systemy komunikacji oraz integracji systemów – zastosowania praktyczne.”
 • Modernizacja i optymalizacja dotychczasowych systemów komunikacji głosowej przewodowej oraz
 • Informacja jako bodziec integracji systemów niskoprądowych 

 

Prelekcje:

 • ”Efektywność energetyczna-nowe spojrzenie” - Schneider Electric.

 

Udział w Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta Torunia

 

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

Wyjazdy techniczne i integracyjne:

 • Wycieczka do Hiszpanii
 • Bieszczady i Lwów –zwiedzanie zapory na Solinie
 • Udział w spektaklach teatralnych i operetkowych
 • Rozgrywki w kręgielni między członkami z kół Apator i Energa Operator

 

Udział członków SEP w  13 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

2010-2014

Udział członków Oddziału w strukturach ZG

·         Aleksandra Konklewska – członek Zarządu, przewodnicząca Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych

·         Bogumił Rozmarynowicz – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego

·         Janusz Borowski – członek Komisji Współpracy z zagranicą

·         Władysław Wiatrowski – członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych

·         Andrzej Krawulski – członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych

·         Andrzej Ślizak  członek Centralnej Komisji ds Uprawnień zawodowych i specjalizacji zawodowej inżynierów

 • Jan Bartoszyński –członek  Centralnej Komisji ds. Odznaczeń
 • Adam Szewczuk – członek Centralnej Komisji Szkolnictwa Zawodowego
 • Jerzy Krauze – członek Centralnej Komisji Historycznej

2011

·      Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej w Radach Prezesów – 18-19.02 – Łódź, 22-24.09 – Gliwice, 15.12 – Warszawa.

·      Organizacja konferencji „Spotkanie z prof. Alfonsem Hoffmannem” - Grudziądz – Koło przy Zespole Szkół Technicznych - 26  maj

         - Prof. inż. Alfons Hoffmann – ojciec polskiej

           elektroenergetyki – działacz społeczny

         - Pionierskie aspekty działalności prof. Alfonsa Hoffmanna

        - Prof. Alfons Hoffmann – Jego praca w Instytucie

           Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

 

 • Organizacja konferencji „Energetyka jądrowa w Polsce oraz nowe techniki

            i technologie w oświetleniu i elektroenergetyce”.

  - „Energetyka jądrowa w systemie energetycznym Polski” –

 - „Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych z reaktorami III gene-

      racji oferowanych dla Polski”

-  „Przyszłość energetyki jądrowej na świecie”

- „Smart Grid – Laboratorium generacji rozproszonej”

- „Wpływ opraw oświetlenia drogowego na jakość energii elek-

     trycznej w sieciach  zasilających”

- „Nowoczesne źródła światła LED w ofercie firmy OSRAM”

 

·         Seminarium „Obsługa systemu pomiaru SYNDIS ENERGIA” – dla nowych pracowników firm TORLEN, BORYSZEW O/ELANA, PLASTMAL

·         Instalacje elektryczne nn

·         Diagnostyka parametrów eksploatacyjnych silników       6 kV i 0,4 kV z wykorzystaniem najnowszej aparatury pomiarowej firmy ELREM

 

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

Prelekcje:

·         Wykorzystanie i źródła energii „zielonej”, „czerwonej”, „żółtej” i „bordowej” w świetle obowiązujących wymagań prawnych i skutki dla odbiorców.

·         Nowoczesne źródła światła (LED) i ich praktyczne wykorzystanie.

·         Wolny rynek energii i zasada TPA.

·         Jakość i pewność zasilania w KSE.

·         Zmiany prawne prawa budowlanego i prawa energetycznego oraz normalizacja w świetle naszego wstąpienia do UE.

 

Imprezy integracyjne:

·      Wycieczka do Turcji

·      Wyjazd do Rowów

·      Udział w spektaklach teatralnych i koncertach symfonicznych

·      Rozgrywki w kręgielni między członkami z kół Apator, Eltel Networks i Energa Operator

 

Udział członków SEP w  10  zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego  - KZ APATOR

2012

 • Konferencja „Ochrona odgromowa budynków i budowli oraz nowe techniki i technologie w elektroenergetyce”

- „Ochrona odgromowa budynków i budowli – zagrożenia, wymagania skuteczność”

- „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady tworzenia instalacji piorunochron­nej. Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach i systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

-  „Analizy ryzyka szkód piorunowych. Przykłady wyznaczania komponentów ryzyka i określanie poziomów ochrony zgodnie

z zaleceniami normy PN-EN 62305-2

 – „Pomiar energii elektrycznej i systemy transmisji danych w systemie elektroenergetycznym.”– Nowoczesne liczniki energii elektrycznej –

 - „Systemy transmisji danych pomiarowych w systemie  elektroenergetycznym”

- „Systemy transmisji pomiaru energii elektrycznej w ENERGA-OPERATOR S.A

– „Mikro i Mini generacja – przyszłość czy marzenia.”

- Turbiny wiatrowe małej mocy do zastosowań w obszarach zurbanizowanych”

- „Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dedykowane do odnawialnych źródeł energii

-  „SMARTeco – doświadczenia ENERGA-OBRÓT S.A”

- Biogazownie rolnicze w doświadczeniach

- Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego z miejskiego składowiska odpadów w Toruniu

 

 • Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej w Radach Prezesów – 10-13.05 – Słupsk, 10-13.10 – Gdańsk, 19.12 - Warszawa

 

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

Prelekcje:

 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne jako system bezpieczeństwa zintegrowany z systemem detekcji pożaru i sterowaniem oświetlenia
 • Systemy sterowania oświetleniem , czyli jak w praktyce oszczędzać energię
 • Nowoczesne oświetlenie LED- oferta firmy Cooper Industries

 

 • Wybrane zagadnienia z nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1 2011
 • Profilaktyka zdrowia a radiestezja
 • Urządzenia paramedyczne

·        Nowości techniczne firmy Schneider-Electric,

·        Gaz łupkowy w Polsce 

·        Nowoczesna stacja prób pomp w Hydro-Vacuum w Grudziądzu.

 • Roboty i sieci przemysłowe konkurencją dla pracownika?
 • Weidmuller – system znakowania przewodów i rozdzielnic
 • Schneider- Electric – nowe przekaźniki elektroenergetyczne
 • Nowoczesne źródła światła (LED) i ich praktyczne wykorzystanie
 • Wolny rynek energii i zasada TPA
 • Zmiany prawne prawa budowlanego i prawa energetycznego oraz normalizacja
 • Działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

·                      Organizacja zwiedzania firmy APATOR S.A. i APATOR CONTROL połączona z prezentacją działalności koła i zakładu dla klientów Grupy APATOR oraz kolegów z innych oddziałów i  kół SEP,

·                     Członkowie koła APATOR w 2012 roku przeprowadzili szereg prezentacji produktów APATOR S.A. (z segmentu aparatury łącznikowej, pomiarowej  i  SmartGrid) u klientów APATOR S.A. oraz potencjalnych klientów, a także z segmentu aparatury górniczej. Dodatkowo przeprowadzali szkolenia dla użytkowników naszych produktów.

·                     Członkowie wszystkich kół brali czynny udział w targach branżowych – głównie EXPOPOWER w Poznaniu, Targi Bielskie, Simmex w Katowicach oraz w Hanowerze

 

Udział w Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Miasta Torunia

 

Wycieczki techniczne

 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu

·     wycieczka do stacji przekaźnikowej w Trzeciewcu –  zorganizowanej przez Koło przy Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu

 • Międzynarodowe Targi Energetyczne EXPOPOWER – Poznań
 • Międzynarodowe Targi

 

Imprezy integracyjne

·      Wycieczka do Chorwacji

·      Wyjazd integracyjny do Rowów

·      Udział w spektaklach teatralnych oraz koncertach

·      Rozgrywki w kręgielni między członkami z kół Apator, Eltel Networks i Energa Operator

 

Udział członków SEP w 8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

 

2013

 

Seminarium pt. „Systemy ochrony odgromowej za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera”

- Pasywna ochrona odgromowa obiektów budowlanych – przyczyny nieskuteczności  stosowanej techniki ochrony

– Ujęcie teoretyczne i eksperymentalne zasady działania zwodu typu ESE(em) w ochronie odgromowej                       

– Ochrona odgromowa za pomocą piorunochronów GROMOSTAR w opinii osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie         

– Polska technika w ochronie odgromowej w  Zakładach Dużego Ryzyka i Zakładach Zwiększonego Ryzyka na terenie Francji

 

Szkolenia dla elektryków dołowych w zakresie eksploatacji aparatury górniczej 

 

 • Udział Prezesa OT SEP Aleksandry Konklewskiej w Radach Prezesów – 22-24.03 – Bydgoszcz, 23-26.05 – Kołobrzeg,

6-8.09 – Kraków

 

Wycieczki techniczne

 • Wycieczka do Fabryki Transformatorów ABB w Łodzi
 • Udział członków SEP w targach technicznych w Hanowerze, EXPOPOWER w Poznaniu, ENERGETAB w Bielsku – Białej oraz SIMMEX w Katowicach

 

Prelekcje

 • Jakość dostawy energii elektrycznej
 • Interpretacja wyników z analizy JEE w odniesieniu do rozporządzenia ministra gospodarki oraz normy EN PN 50160
 • Analiza i określenie źródła zakłóceń w sieci przemysłowej
 • Nowe podejście do pomiarów i analizy mocy biernej. Budeanu kontra prof. Fryze.
 • Nowe rozwiązania firm COMMAX, SCOT i ABAXO w zakresie widedomofonów, systemów monitoringu CCTV oraz elementów wykonawczych kontroli dostępu SCOT.
 • Prezentacja produktów firmy APATOR BONTROL w zakresie aplikacji napędowych, falowników  i napędów prądu stałego.
 • Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie maszyny do wykonywania pomiaru pasów industrialnych typu V-BELTS pojedynczych i zespolonych w firmie  APATOR CONTROL

 

Imprezy integracyjne:

 • Wycieczka do Chin
 • Wycieczka do Uniejowa
 • Wycieczka do Włoch
 • Wycieczka do Petersburga, Tallinna, Rygi i Wilna
 • Wycieczka do Szymbarka
 • Wycieczka na Podlasie

 

 • Działalność w FSNT NOT:

          -  Andrzej Krawulski  - prezes FSNT NOT w Toruniu

         -  Roman Kuczkowski – vice prezes

         -  Aleksandra Konklewska – członek zarządu

         -   Andrzej Krawulski, Roman Kuczkowski, Aleksandra Kon-

           klewska i Adam Szewczuk – członkowie  Rady Toruńskiej

            NOT

         - Andrzej Ślizak – członek Rady Nadzorczej FSNT NOT

          - Zdzisław Grzybiński - członek Zarządu NOT w Grudziądzu

                - Bogumił Rozmarynowicz - członek Zarządu NOT w Gru-

                  dziądzu

Udział członków SEP w 9 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP oraz  Europejskiego Urzędu Patentowego – KZ APATOR

 

 

 

PODSTAWOWE OSIĄGNIĘCIA ODDZIAŁU

1965

Utworzenie w Zakładzie Apator Działu Normalizacji zawierającego wszystkie Polskie Normy i Normy Branżowe

1970

Zdobycie I miejsca w konkursie NOT - Typoszereg tyrystorowych układów napędowych dla silników bocznikowych prądu stałego o mocy od 0,6 kW do 60 kW - APATOR

1971 - 1989

Zdobywanie I i II miejsc w konkursach organizowanych przez FSNT NOT za osiągnięcia z zakresu;

·         uruchomienia produkcji pierwszych w Polsce energoelektronicznych układów napędowych prądu stałego i przemiennego dla przemysłu cukrowniczego i obrabiarkowego oraz jej modernizacji – APATOR

·         uruchomienia produkcji bezpiecznikowych łączników elektrycznych niskiego napięcia na licencji ABB

·         uruchomieniu produkcji ognioszczelnych zestawów manewrowych typu OZM przeznaczonych dla kopalń węgla.

 

1976

I miejsce KZ APATOR we ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

I miejsce KZ ZWCH ELANA we ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

II miejsce Koła Zakładowego przy Zakładzie Energetycznym w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

1977

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

I miejsce KZ ZWCH ELANA we ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

III miejsce Koła Zakładowego przy Zakładzie Energetycznym w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

Opracowanie systemu typizacji i unifikacji wyrobów w Firmie APATOR

1978

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

I miejsce KZ ZWCH ELANA we ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

Udział członków SEP w  8 zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - APATOR

1979

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

Uzyskanie przez KZ APATOR proporca przechodniego za 3-krotne kolejne zwycięstwa we współzawodnictwie

I miejsce KZ ZWCH ELANA w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

 

1980

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

I miejsce KZ ZWCH ELANA w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

I miejsce w konkursie NOT – pt. Układ elektryczny zasilania prądem stałym elektromagnesowego stycznika prądu przemiennego w aparaturze kopalnianej przeciwwybuchowej - APATOR

1981

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

I miejsce KZ ZWCH ELANA w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół średnich

1982

I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych

Uzyskanie przez KZ APATOR proporca przechodniego za 3-krotne kolejne zwycięstwa we współzawodnictwie

1982-1984

Koncepcja, projekt i uruchomienie układu 4 stacji transformatorowych 110/6 kV zasilających  Zakład „ELANA” – z uwagi na wzrost mocy zapotrzebowanej konieczna była zmiana układu zasilania która polegała na likwidacji trzech stacji 110/6 kV na jedną dwu transformatorową z jednostkami trójuzojeniowymi 110/6/6 kV - ELANA

 

1983

 • I miejsce KZ APATOR w ogólnopolskim współzawodnictwie w grupie kół dużych
 • Wzór użytkowy nr 36776 „ Uchwyt do wyjmowania i zakładania wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy”  - czerwiec 1983 - autor Jacek Kamiński - ELANA

 

1983 - 1985

Udział członków SEP w strukturach NOT – Jerzy Krauze, Medard Olkiewicz, Jerzy Budzyński, Henryk Pruszyński, Kazimierz Strześniewski, Marian Wysiński

1985

Opracowanie „Tyrystorowe zespoły napędowe typu DMM – 0090-120?MJ 505”-APATOR

1986

 • Wypracowanie i wprowadzenie do eksploatacji uproszczonych stacji transformatorowych SN/nn. W roku 2000  wprowadzono stacje transformatorową STZuz20/100 – stację słupowa z ogranicznikami przepięć typu TISA pełniącymi jednocześnie role izolatorów odciągowych. Stacja ta zgłoszona została jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego i chroniona jest prawem autorskim. Autorzy SEP-owcy toruńscy nagrodzeni zostali m.in.  srebrny medal na Międzynarodowych Targach ENERGETAB 2000 i nagrodę NOT w  „Przeglądzie osiągnięć technicznych miasta Torunia w 2001 r.”.- Zakład Energetyczny
 • Patent nr 133856 -„ Układ do pomiaru mocy czynnej i biernej w układach trójfazowych  ” – wrzesień  1986 rok -  autor Jacek Kamiński- ELANA

 

1987

Patent nr 136960 - „ Układ do pomiaru wielkości zmian sygnałów elektrycznych ” – styczeń 1987 rok -  – autor Jacek Kamiński wynalazek zastosowany w pierwszym w Polsce układzie pomiaru mocy czynnej i biernej z obszaru ELANY o powierzchni około 250 hektarów  bazujący na pomiarach telemetrycznych o wartości prądu pomiarowego 0 do 5 mA – układ pomiarowy obejmował 8 stacji transformatorowych  110/6 kV i 24  rozdzielnie 6 kV oraz trzy generatory współpracujące z systemem krajowym

 

1990

 • Członkowie Oddziału i Sekcji  Energetyki  opracowali i wdrożyli w ZE Toruń SA technologię prac pod napięciem na liniach 400 kV . Zapoczątkowało to rozwój technologii PPN w Toruniu w ciągu 10 lat  na wszystkich poziomach napięć a  zaowocowało przede wszystkim podniesieniem jakości usług energetycznych oferowanych  na obszarze działania Toruńskiego Oddziału SEP.
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT - Tyrystorowy zespół napędowy – APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT- Linia do powłok galwanicznych- APATOR

1991

 • Współudział w uruchomieniu produkcji bezpiecznikowych łączników elektrycznych niskiego napięcia na licencji ABB – APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Opracowanie i wdrożenie sterowanego mikroprocesorowo systemu koordynacji przepływu masy

1992

 • Współudział w uruchomieniu produkcji elektronicznych liczników energii cieplnej typu LQA  -  APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Opracowanie, wykonanie i testowanie tyrystorowych zespołów napędowych - APATOR

1992-1996

·         Wspólautorstwo w opracowaniu, testowaniu oraz modyfikacje w komputerowym systemie pomiaru mocy i energii elektrycznej z wykorzystaniem liczników impulsowych we współpracy z firmą STERMED.

    Pierwszy tego typu system kompleksowy obejmujący ok. 600 układów pomiarowych wdrożony w sieci dużego zakładu przemysłowego.  Wysoka efektywność inwestycji, znaczne zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez optymalizację parametrów oraz zmniejszenie elektrochłonności produktów z uwagi na bieżącą kontrole zmian mocy oraz poziomu strat technicznych i handlowych - ELANA

1993

·         Współudział w uruchomieniu produkcji łączników krzywkowych niskiego napięcia typu 4G na licencji KONCAR

·         Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Opracowanie konstrukcyjne i wdrożenie do produkcji kopalnianych wyłączników ognioszczelnych – APATOR

·         Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Ciepłomierze z licznikami energii cieplnej - APATOR

1994-1995

 • Wdrożenie w ELANA SA systemu monitorowania zdalnego pomiaru energii elektrycznej
 • Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów automatyzacji kotła nr 2 w EC1 oraz węzła ciepłowniczego poprzez wdrożenie proocesów wizualizacji oraz regulacji wydajności kotła z wykorzystaniem systemów WIZCON. Wysoka efektywność inwestycji, optymalizacja pracy kotła, zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji ciepła – ELANA

 

1994

 • Udział kolegów z Sekcji Energetycznej we wdrażaniu ekologicznych rozwiązań w budownictwie linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia.  Od 1994 r.  na terenie działania oddziału toruńskiego  linie nn  budowane są w postaci przewodów izolowanych ASXSn,  a linie SN  przebiegające przez tereny zadrzewione i zalesione budowane są w systemie PASS  - Zakład Energetyczny
 • Zdobycie I miejsca w konkursie „Oszczędność paliw i energii” - Modernizacja turbozespołu TC-30 w EC II Elana- ELANA
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Tyrystorowe zespoły rozruchowe AMR- APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w APATOR SA
 • Zdobycie III miejsca w konkursie NOT- Modernizacja kotłów WLM 5.1 w kotłowni APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie „Oszczędność paliw i energii”- Nowa technologia izolacji kotła 00-120 w EC II - ELANA

1995

 • Wykonanie układu regulacji węzła ciepłowniczego ELANA SA poprzez układ kaskadowej regulacji obrotów silników 6 kV.
 • Zdobycie I miejsca w konkursie „Oszczędność paliw i energii” - Modernizacja zasilaczy rozdzielni H pod kątem optymalizacji obciążeń - ELANA
 • Zdobycie II miejsca w konkursie „Oszczędność paliw i energii” – Zmiana sposobu wytwarzania próżni w procesie regeneracji glikolu - ELANA

 

1996

 • Wdrożenie układu regulacji pomp wody zasilającej i wody przeciwpożarowej w układach wielopompowych pracujących na wspólny kolektor poprzez regulację obrotów i wymianę silników – ELANA SA
 • Zdobycie I miejsca w konkursie „Oszczędność paliw i energii” - Kompleksowe wykorzystanie kondensatu i wody odgazowanej oraz zawartego w nich ciepła do celów technologicznych w Wydziale Elektrociepłowni- ELANA
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT- Malarnia proszkowa – APATOR

 

1997

 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Opracowanie konstrukcyjne i wdrożenie do produkcji ognioszczelnych wyłączników z płynnym rozruchem napędów maszyn górniczych – APATOR

 

1998

 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT – Rozruszniki kopalniane typu RK-21, RK-22 z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej –KZ APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT - Uruchomienie produkcji seryjnej elektronicznych liczników jednofazowych, przedpłatowych typu LEO-1   - KZ APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT –Opracowanie, wykonanie i uruchomienie zespołu napędów kalandra THIRIAU w ERG SA Wąbrzeźno –APATOR

 

 

 • Zdobycie wyróżnienia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji seryjnej elektronicznych liczników jednofazowych, przedpłatowych typu LEO-1   - APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia –Opracowanie, wykonanie i uruchomienie zespołu napędów kalandra THIRIAU w ERG SA Wąbrzeźno –APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT- Wykonanie tymczasowego mostu szynowego 110kV łączącego pole 110kV nr 11 bloku III EW Włocławek z polem 1110kV 15kV Włocławek Wschód – Zakład Energetyczny
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT –Wymiana transformatorów 15/0,4 kV o dużych stratach na transformatory o mniejszych stratach– Zakład Energetyczny
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT – Ocieplenie budynku administracyjnego Zakładu Energetycznego przy ul gen Bema - Zakład Energetyczny

 

1998-1999

·         Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji wydajności pomp ciepłowniczych z silnikami o mocy 500 kW i 800 kW z wykorzystaniem układów kaskadowych ze zwrotem energii do sieci elektroenergetycznej. Wysoka efektywność inwestycji, znaczne zmniejszenie elektrochłonności na pompowanie- ELANA

 

·         .Autorstwo w opracowaniu i wdrożeniu gospodarki mocą bierną w systemie elektroenergetycznym firmy. Wykorzystanie statycznych (baterie kondensatorow 6 i 0,4 kV, linie kablowe 110 kV) i dynamicznych

(generatory) źródeł energii biernej i optymalizacja pracy sieci zmniejszająca straty energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej jak i zmniejszenie opłat za pobraną energię elektryczną z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny). Wysoka efektywność inwestycji, zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów strat energii. Ponadto poprawa parametrów napięciowych w sieci elektroenergetycznej firmy. 

Zwiększenie niezawodności pracy system elektroenergetycznego firmy.

Praca nagrodzona na Ogólnopolskim Konkursie Oszczędności Paliw i Energii.- ELANA

 

1999

 • Członkowie oddziału  wpisali się poszukiwania rozwiązań ekologicznych w eksploatacji sieci energetycznych  m.in. w ograniczeniu do minimum terenu zajmowanego przez infrastrukturę energetyczną, ograniczeniu zabiegów eksploatacyjnych przy zachowaniu pewności zasilania. Efektem ich działań było wprowadzenie do eksploatacji stacji 110/15 kV rozdzielni  w wykonaniu kompaktowo-modułowym (pierwsze w Polsce) co dało zmniejszenie zajmowanego terenu o 70%.
 • W roku 2004  wprowadzono  kolejne rozwiązanie  ekologiczne,  powodujące zmniejszenie zajmowanych terenów i ograniczające starty na gruntach rolnych. Za  wdrożenie tematu „ Dwutorowe linie 110 kV na słupach rurowych”  członkowie sekcji energetycznej i członkowie KZ  przy ZE Toruń otrzymali nagrodę NOT II stopnia.

 

 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Specjalizowany przemiennik częstotliwości typu AMT-0110/PN 513/CYB do silników synchronicznych bezszczotkowych o mocy 55kW – APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Specjalizowany przemiennik częstotliwości typu AMT-0110/PN 513/CYB do silników synchronicznych bezszczotkowych o mocy 55kW– APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie dot ochrony środowiska – Ekologiczne usuwanie powłok malarskich oraz utylizacja odpadów lakierniczych metodą pirolizy - APATOR

2000

 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Rozrusznik kopalniany typu RK 35 z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej– APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – Rozrusznik kopalniany typu RK 35 z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej–APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – Opracowanie, wykonanie i uruchomienie tyrystorowego zespołu napędowego typu DSL-1500/MN 705/OPA- APATOR
 • Opracowanie koncepcji zmniejszenia ciśnienia pracy pomp wody kotłowej w EC1 i zastosowanie nowej pompy z silnikiem 0,4 kV o mocy 55 kW. Ograniczenie regulacji dławieniowej stosowanej w dotychczasowych pompach z silnikami 6 kV o mocy  200 kW. Wysoka efektywność inwestycji, znaczne zmniejszenie elektrochłonności na pompowanie.- ELANA

2001

 • Zdobycie wyróżnienia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia –Stacja transformatorowa słupowa typu STSuz 20/100 – Zakład Energetyczny
 • Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji turbozespołu 20 MW z pracą zespołu na wydzieloną sieć elektroenergetyczną wraz ze startem silnika 6 kV o mocy 2 MW w celu sprawdzenia jakości pracy regulatora turbiny i regulatora generatora wraz z ponowną resynchronizacją tego lokalnego wydzielonego systemu z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny). Wyniki wszystkich prób pozytywne i zgodne z wymaganiami w tym zakresie. Zwiększenie niezawodności pracy system elektroenergetycznego firmy – ELANA
 • Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji pompowni wody z wykorzystaniem sterowników i systemów wizualizacji WIZCON firmy SABUR.  Testowanie poszczególnych węzłów regulacji, testowanie granicznych wydajności poszczególnych układów pompowych (wielopompowe, jednopompowe) z automatyzacją procesów sterowania i regulacji. Wysoka efektywność inwestycji, zmniejszenie kosztów produkcji ciepła poprzez optymalizację pracy poszczególnych węzłów pompowych, dalsze zmniejszenie elektrochłonności na pompowanie – ELANA
 • Współautorstwo w testowaniu układów regulacji wydajności nowych kotłów K5 i K6 oraz w modernizacji istniejącego K2 w EC1 z wykorzystaniem nowego systemu wizualizacji SCADA firmy SITECT Testowanie poszczególnych węzłów regulacji, testowanie granicznych wydajności poszczególnych kotłów, testowanie układów SZR w celu zwiększenia niezawodności pracy kotłów w stanach anormalnych. Wysoka efektywność inwestycji, znaczne zmniejszenie kosztów produkcji ciepła poprzez zwiększenie sprawności pracy kotłów.- ELANA

2002

 • Współudział w uruchomieniu produkcji niskonapięciowych rozłączników bezpiecznikowych z zastosowaniem oprogramowania 3D SOLID WORKS i MOLD FLOW (rozłączniki typu RBK i ARS, podstawy bezpiecznikowe typu PBS) – APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Kompleksowe opomiarowanie mieszkań z transmisją danych przez sieć telewizji kablowej
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Opracowanie, wykonanie i uruchomienie stacji sterowania pompami do wydobycia ropy naftowej
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – Kompleksowe opomiarowanie mieszkań z transmisją danych przez sieć telewizji kablowej- APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia –Opracowanie, wykonanie i uruchomienie stacji sterowania pompami do wydobycia ropy naftowej – APATOR

·         Współautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji sprężarek powietrza oraz dobór ich do nowych potrzeb odbiorców z wykorzystaniem sterowników i systemów wizualizacji pracy firmy. Testowanie poszczególnych węzłów regulacji, testowanie granicznych wydajności poszczególnych układów sprężarkowych. W związku z drastycznym spadkiem zapotrzebowania na powietrze mokre i suche u odbiorców dostosowano sprężarki powietrza do tych nowych potrzeb i skoncentrowano produkcję w jednym obiekcie. Wysoka efektywność tej inwestycji, znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na wytworzenie sprężonego powietrza, a tym samym jednostkowych kosztów wytwarzania sprężonego powietrza przy spadku zapotrzebowania do poziomu 10 % poprzednich zdolności produkcyjnych.- ELANA

 

2003

 • Udział w uruchomieniu produkcji warystorów i ograniczników przepięć niskiego i średniego napięcia – APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Sterowanie i automatyzacja maszyn z wykorzystaniem sterowników PLC- APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – Sterowanie i automatyzacja maszyn z wykorzystaniem sterowników PLC- APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia –Dwutorowa linia 110 kV na słupach rurowych – Zakład Energetyczny

·         Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji wydajności pomp wody technologicznej w układach wielopompowych pracujących na wspólny kolektor; pompy  z silnikami 0,4 kV  o mocy 315 kW, 200 kW i 160 kW z wykorzystaniem układów falownikowych oraz softstartów. – ELANA

·         Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu układów regulacji sprężarek amoniakalnych oraz pompowni wody klimatyzacyjnej z wykorzystaniem sterowników i systemów wizualizacji WIZCON firmy SABUR.  Testowanie poszczególnych węzłów regulacji, testowanie granicznych wydajności poszczególnych układów sprężarkowych jak i pompowych (wielopompowe, jednopompowe) z automatyzacją procesów sterowania i regulacji. Poprawa efektywności wytwarzania chłodu (zmniejszenie kosztów produkcji chłodu poprzez optymalizację pracy poszczególnych sprężarek jak i węzłów pompowych, dalsze zmniejszenie elektrochłonności na pompowanie).W związku z drastycznym spadkiem zapotrzebowania na chłód u odbiorców przejście na rozproszone wytwarzanie chłodu z wykorzystaniem agregatów wody lodowej zlokalizowanych w pobliżu odbiorców.Wysoka efektywność tej inwestycji, znaczne zmniejszenie kosztów wytwarzania chłodu przy spadku zapotrzebowania do poziomu 5 % poprzednich zdolności produkcyjnych. - ELANA

 

2004

 • Udział we wdrażaniu programu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Program rozpoczęto modernizacją  oświetlenia Bulwaru   w Toruniu. Kolejne etapy doprowadziły do szerokiej współpracy z samorządami gminnymi przyczyniając się wypracowania „programu oszczędnościowego”,  polegającego m.in. na modernizacji sieci oświetleniowej i oszczędności energii elektrycznej.

 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT- Uruchomienie wielkoseryjnej produkcji nowoczesnych, beziskiernikowych urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć w wykonaniu napowietrznym typu ASA-A wraz z uruchomieniem produkcji warystorów na bazie tlenku cynku (ZnO) z szeregiem dodatkowych tlenków innych metali – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – System sprzedaży energii elektrycznej przy użyciu terminali sklepowych „RZABKA”
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – Uruchomienie wielkoseryjnej produkcji nowoczesnych, beziskiernikowych urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć w wykonaniu napowietrznym typu ASA-A wraz z uruchomieniem produkcji warystorów na bazie tlenku cynku (ZnO) z szeregiem dodatkowych tlenków innych metali – KZ APATOR

·         Opracowanie koncepcji produkcji sprężonego powietrza wzbogaconego (w tlen do 23 %) i jej wdrożenie poprzez wykorzystanie i rekonfigurację pracy istniejących wytwórni azotu HPN i istniejących sprężarek powietrza co pozwoliło znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie powietrza w procesach utleniania nie zmieniając istotnie stopnia zagrożenia wybuchem w tych procesach. Wysoka efektywność tego rozwiązania, znaczne zmniejszenie energochłonności procesów utleniania u naszych odbiorców. - ELANA

 

2004-2007

Wspólautorstwo w opracowaniu i testowaniu oraz modyfikacji w istniejącym systemie pomiaru mocy i energii elektrycznej z częściowym wykorzystaniem liczników impulsowych dotychczasowych oraz nowych liczników cyfrowych we współpracy z firmą MIKRONIKA z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności kontroli pracy systemu elektroenergetycznego naszej firmy. Kompleksowy obejmujący ok. 600 układów pomiarowych wdrożony w sieci dużego zakładu przemysłowego. 

Wysoka efektywność inwestycji, dalsza optymalizacja układów zasilania oraz zmniejszenie elektrochłonności produktów z uwagi na udostępnienie wielu odbiorcom dostępu do wyników pomiaru "online"  co pozwala na bieżącą kontrolę zmian mocy i pobieranej energii elektrycznej u wielu odbiorców. Umożliwienie transmisji danych pomiarowych w formatach niezbędnych do uczestniczenia w rynku energii elektrycznej (zasada TPA) Wysoka efektywność inwestycji, optymalizacja zużycia energii elektrycznej przez większość odbiorców przyłączonych do systemu elektroenergetycznego w firmie ELANA

2005

 • Współudział w uruchomieniu produkcji elektronicznych, wielotaryfowych liczników energii elektrycznej typu LEW  -  KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badań skrzyń samochodów osobowych – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych listwowych na znamionowy prąd 160A, napięcie łączeniowe 690V i rozstaw szyn 100mm- KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badań skrzyń samochodów osobowych- KZ APATOR

2006

 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Ograniczniki przepięć średniego napięcia typu ASM w osłonie silikonowej – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Ograniczniki przepięć średniego napięcia typu ASM w osłonie silikonowej – KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych typu RBK 000 na znamionowy prąd cieplny 160A, napięcie izolacji 1000V –KZ APATOR

2007

 • Opracowanie nowej rodziny rozłączników bezpiecznikowych typu RBK – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT- Zaprojektowanie i uruchomienie wciągarki specjalnej do koksu Q-60T –KZ  APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie i uruchomienie wciągarki specjalnej do koksu Q-60T- KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji podstaw bezpiecznikowych listwowych na prąd cieplny 400A i 630A na napięcie znamionowe 690V i rozstaw szyn 185mm – KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Kompleksowy system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Wdrożenie systemu w koncernie energetycznym ENERGA SA—KZ APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT- Uruchomienie produkcji podstaw bezpiecznikowych listwowych na prąd cieplny 400A i 630A na napięcie znamionowe 690V i rozstaw szyn 185mm – KZ APATOR
 • Zdobycie wyróżnienia w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Ograniczniki przepięć średniego napięcia typu ASM w osłonie silikonowej KZ APATOR

2008

 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych typu RBK 2 - APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie walcarki folii
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie NOT- Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych typu RBK 2 – KZ APATOR

2009

 • Uzyskanie medali 90-lecia SEP dla firmy APATOR SA – członka wspomagającego oraz członków OT SEP: Jadwiga Bąk, Jan Bartoszyński, Roman Grzymowicz, Zdzisław Grzybiński, Jacek Kamiński, Aleksandra Konklewska, Roman Kuczkowski, Ryszard Michniewski, Andrzej Ślizak
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych typu ARS  - KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT-Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych typu ARS –KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie mimośrodowej piły wzdłużnej siedmiu pił porzecznych

2010

 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie układów napędowych urządzeń przetokowych – KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w konkursie NOT-Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie układów napędowych urządzeń przetokowych – KZ APATOR

2011

 • Wyróżnienie OT SEP Medalem prof. Józefa Węglarza
 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT-Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zespołu wentylatorów tunelu aerodynamicznego – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zespołu wentylatorów tunelu aerodynamicznego – KZ APATOR
 • Zdobycie II miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia –Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00  - KZ APATOR

 

2012

 • Zdobycie I miejsca w konkursie NOT-Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie maszyny do wykonywania pomiaru pasów industrialnych typu V-BELTS pojedynczych i zespolonych – KZ APATOR
 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie maszyny do wykonywania pomiaru pasów industrialnych typu V-BELTS pojedynczych i zespolonych – KZ APATOR

 

2013

 • Zdobycie I miejsca w Przeglądzie Osiągnięć Technicznych Torunia – KZ APATOR za „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie pomostu holowniczego w basenie głębokowodnym”

 

 

 

 

 

UPAMIĘTNIENIE ELEKTRYKÓW

1971

Nadanie imienia profesora A. Hoffmanna elektrowni wodnej Żydowo

1986

Organizacja seminarium historycznego poświęconego pamięci profesora Alfonsa Hoffmanna  w  100-lecie urodzin. Organizacja wystawy historycznej poświęconej działalności profesora  A. Hoffmanna.

Ufundowanie tablicy pamiątkowej w Grudziądzu  -  zawieszenie tablicy pamiątkowej na domu, w którym urodził się założyciel koła i oddziału toruńskiego – profesor Alfons Hoffmann

1995

Nazwanie ronda w Toruniu  imieniem Alfonsa Hoffmanna  - rondo sąsiaduje z terenem Zakładu Energetycznego w Toruniu – spadkobiercą tradycji spółki Gródek. Założycielem  spółki w roku 1924 był inż. A. Hoffmann (30.11.1995)

1996

Nazwanie głównej sali konferencyjnej w Zakładzie Energetycznym w Toruniu imieniem Łucjana Paschke – inżyniera elektryka z „Gródka”, długoletniego dyrektora ZE Toruń , twórcy wielu inwestycji energetycznych w Toruniu

2002

Organizacja seminarium historycznego poświęconego dorobkowi  profesora Hoffmanna – twórcy Oddziału Toruńskiego SEP (14.02.).

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. A. Hoffmanna w budynku NOT w Bydgoszczy

Współuczestniczenie w inicjatywie honorowania elektryków medalem prof. Hoffmanna

2004

Seminarium poświęcone pamięci prof. A. Hoffmanna  oraz 80-leciu uruchomienia elektrowni Gródek. Wystawa historyczna  (11.02).

2004

Nadanie  imienia  prof. Hoffmanna ulicy w Bydgoszczy – dzielnica Piaski (22.09.)

2005

Nadanie imienia A. Hoffmanna Gimnazjum w Gródku

2006

Konferencja naukowo-historyczna w hołdzie prof. inż. A. Hoffmannowi Toruń –Grudziądz. Odsłonięcie tablicy w kolegiacie grudziądzkiej (15-16.03).

2009

Konferencja naukowa –„Prof. Alfons Hoffmann – pionier i współtwórca polskiej elektroenergetyki” – referat pt. Alfons Hoffmann – animator technicznego ruchu stowarzyszeniowego na Pomorzu.  Założyciel Koła Elektrotechników w Toruniu

2011

Konferencja „Spotkanie z prof. Alfonsem Hoffmannem”  - Grudziądz -koło przy Zespole Szkół Elektrycznych

 

 

LITERATURA DOTYCZĄCA ODDZIAŁU I ELEKTRYKI

1

Opracowanie i wydanie informatora na jubileusz 50 – lecia Oddziału Toruńskiego SEP

1951

2

Księga Jubileuszowa 50-lecia Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Łuniewskiego,  Bydgoszcz 1971

1971

3

Opracowanie katalogów wyrobów bieżącej produkcji zakładu ,, Apator”

 

1971

4

Historia elektryki polskiej, t. I i II, Warszawa 1976

1976

5

B. Pyszora, Prof. inż. Alfons Hoffmann, Rocznik Grudziądzki, 1983

1983

6

J. Piwnicki - Tyrystorowe zespoły napędowe. Działanie, budowa i eksploatacja, EMA- APATOR,   

1984

7

J. Krauze - Opracowanie albumu z działalności koła zakładowego SEP przy

zakładzie ,,APATOR”

1985

8

Seminarium Historyczne z okazji 100-lecia  urodzin  profesora Alfonsa Hoffmanna, zbiór referatów opracowanych przez: J. Dziedzic, T. Skarzyński, J. Borzyszkowski, L. Serbin-Zuba, L. Belzyt, Toruń, Warszawa, Gdańsk 1986r.

1986

9

J. Krauze - Informator na temat współpracy koła zakładowego SEP ,,APATOR” z bratnimi stowarzyszeniami SIT Górników z Jastrzębia i Zabrza

1987

10

K. Strześniewski - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 1983-1987

1987

11

J. Krauze - Opracowanie i prowadzenie na bieżąco kroniki koła seniorów przy OT SEP

od  1987

i nadal

12

L. Serbin-Zuba, Życiorys i działalność prof. A. Hoffmanna /w:/ Zasłużeni dla polskiej elektryki, SEP Oddział Bydgoski – Gdański – Toruński

1988

13

J. Krauze - Informator na temat współpracy koła zakładowego SEP ,,APATOR” z bratnimi stowarzyszeniami SIT Górników z Jastrzębia i Zabrza

1994

14

M. Grączewski – Kronika II Rzeczpospolitej czyli wybrane fragmenty protokołów ze spotkań Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie 1921-1938

1995

15

R. Michniewski, Wykonywanie prac pod napięciem /w:/ Energetyka,1996,z.8

1996

16

J. Krauze - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 1987-1991

1991

17

J. Krauze - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 1991-1994

1994

18

K. Strześniewski - Opracowanie i wydanie informatora na jubileusz 75 – lecia

Oddziału Toruńskiego SEP

1996

19

K. Nagórski, R. Michniewski, SYNDIS –system nadzoru, sterowania, doradztwa, lata doświadczeń, /w:/ Biuletyn PTPiREE, 1997, z.4.

1997

20

L. Zuba, Początki elektryfikacji Pomorza 1920-1939 /w:/ Zakład Energetyczny Toruń SA , Toruń 1998.

1998

21

M. Grączewski - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 1994-1998

1998

22

P. Grążawski, Elektrownia  Miejska w Brodnicy 1989-1950, Brodnica 1999

1999

23

J. Bartoszyński - 80 lat Oddziału Toruńskiego SEP, Toruń 2001

2001

24

Film „80 lat Oddziału Toruńskiego SEP”, L. Zuba – ZE Toruń SA, TVK Toruń, 2001

2001

25

Seminarium Historyczne poświęcone pamięci  profesora A. Hoffmanna. Referaty : A. Misterek, Działalność zawodowa  prof. inż. A. Hoffmanna, L. Zuba, Prof. inż. Alfons Hoffmann – działacz społeczny Pomorza,  Toruń-Bydgoszcz 2002

2002

26

L. Zuba, M. Przeszło, Świadectwo pamięci wspomnienie o profesorze Alfonsie Hoffmannie, wyd. ZE Toruń SA, 2002

2002

27

R. Michniewski, Rozdzielnia typu PASS MO, /w:/Ecopartner, 2002, z. 9.

2002

28

T. Niejadlik, R. Michniewski, Prace pod napięciem na liniach napowietrznych 110 kV, /w:/ Materiały z VII Konferencji PPN , PTPiREE, 12-13 IX 2002.

2002

29

J. Bartoszyński - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 1998-2002

2002

30

L. Zuba, M. Przeszło, Historia pisana historiami … na starych fotografiach, Toruń 2003.

2003

31

L. Zuba , M. Przeszło, Historia pisana historiami … wspomnienia pracowników Zakładu Energetycznego Toruń SA, Toruń 2003

2003

32

R. Michniewski, Stacja 110/15 kV Świerkocin – przykład rozwiązań kompaktowo-modułowych, /w:/ Energetyka, 2003, z.5.

2003

33

L. Zuba, M. Przeszło, Historia pisana historiami… dzieje Rejonu Energetycznego w Toruniu, 2004

2004

34

50 lat Koła  SEP przy Zakładzie Energetycznym Toruń, wydanie specjalne kwartalnika ZE Toruń SA  „Energia”,2004.

2004

35

J.Bąk, L. Zuba,  50 lat KZ SEP, Spektrum, 2004

2004

36

M. Chudecki, J. Malinowski, Z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego. Profesor Alfons Hoffmann – człowiek , który oświetlił Pomorze (przewodnik historyczno-turystyczny), Osie 2005.

2005

37

Film „Historia Koła  Terenowego SEP w Brodnicy”, Lidia Zuba - ZE Toruń SA, TVK Toruń

2005

38

L. Zuba, Historia pisana historiami … dzieje Rejonu Energetycznego Brodnica, 2006 r.

2006

39

P. Grążawski, Elektrownia  Miejska w Brodnicy 1989-1950, Brodnica  2006

2006

40

Konferencja  historyczna „W hołdzie prof. A. Hoffmannowi”, Grudziądz-Bydgoszcz, 2006. Zbiór referatów (wygłoszonych):

1)Z. Białkiewicz, T. Domżalski – Działalność zawodowa prof. inż. Alfonsa Hoffmanna.

2)J. Marecki – Działalność naukowo-dydaktyczna prof. Alfonsa Hoffmanna

3)J. Borzyszkowski – Działalność społeczna prof. inż. Alfonsa Hoffmanna

4)Z. Białkiewicz – Inż. Alfons Hoffmann  współtwórca rozwoju SEP

5)L. Serbin- Zuba – Alfons Hoffmann - twórca Szkoły Gródkowskiej, rzecz o charyzmatycznym   hydroenergetyku z Pomorza .

2006

41

Z. Konieczny, R. Michniewski, Prace pod napięciem na liniach napowietrznych 110 kV dwutorowych metodą na potencjale, /w:/Biuletyn PTPiREE, 2006, z.4.

2006

42

L. Zuba, Historia pisana historiami ... dzieje Rejonu Energetycznego Rypin, Toruń 2006

2006

43

J. Bartoszyński - Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 2002-2006

2006

44

L. Zuba, Historia pisana historiami … elektrownia w Grudziądzu, Toruń 2007

2007

45

L. Zuba, Alfons Hoffmann – animator technicznego ruchu stowarzyszeniowego na Pomorzu.  Założyciel Koła Elektrotechników w Toruniu

2009

46

A. Konklewska -Sprawozdanie z działalności OT SEP w kadencji 2006-2010

2010

47

M. Nowak - 90 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Toruniu, Toruń 2011

2011

48

Film „90 lat Oddziału Toruńskiego SEP”, Toruń, 2011

2011

49

T. Domżalski - Prof. inż. Alfons Hoffmann – ojciec polskiej elektroenergetyki – działacz społeczny     

2011

50

A. Nowak - Pionierskie aspekty działalności prof. Alfonsa Hoffmanna

 

2011

51

W. Majewski - Prof. Alfons Hoffmann – Jego praca w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

2011