Koło ENERGA

Adres

  87-100 Toruń,
  ul.Gen. Bema 128

Prezes

  Justyna Bojarczyk
tel. / fax
  tel. (56) 470 62 41
e-mail
  sep.torun.energa@gmail.com

Zarz±d

  Katarzyna Rzuchowska - sekretarz
  Jerzy D±browski - sekretarz
  Zbigniew D±browski - skarbnik
  Stanisława Szybist – Szameta - członek
  Krzysztof Handzel –- członek
  Artur Żebrowski –- członek
  Bartosz Lewandowski - członek

Komisja Rewizyjna

  Wiesław Wiś¶niewski
  Marianna Laurentowicz
  Zdzisław Kukowski
  Radosław Malinowski
www: więcej informacji wkrótce