Koło APATOR S.A.

Adres

  Ostaszewo 57 C

Prezes

  Sebastian Lankiewicz
tel. / fax
  tel. (56) 6191507
  fax (56) 6191241
e-mail
  kz.sep.apator@gmail.com

Zarząd

  Mirosław Gliszczyński - wiceprezes
  Marcin Baran - sekretarz
  Damian Geberle - skarbnik

Delegaci na WZD OT

  Aleksandra Konklewska
  Andrzej Waliszewski
  Mirosław Gliszczyński
  Jan Bartoszyński

www

  www.ot-sep.pl/apator