Koło APATOR S.A.

Adres

  Ostaszewo 57 C

Prezes

  Jakub Szczepkowski
tel. / fax
  tel. (56) 6191205
  fax (56) 6191241
e-mail
  kz.sep.apator@gmail.com

Zarząd

  Andrzej Waliszewski - wiceprezes
  Jan Żeglarski - sekretarz
  Paweł Zalewski - skarbnik

www

  www.ot-sep.pl/apator