Aktualności

Wielkanoc 2021


Zmiana opłaty za egzamin kwalifikacyjny !

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 zmianie ulega opłata za egzamin kwalifikacyjny oraz wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacyjnego:
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w roku 2021 wynosi 280,- złotych.
Koszt duplikatu świadectwa kwalifikacyjnego w roku 2021 wynosi 84,- złotych.

Wesołych Świąt !

Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie oraz wszystkiego najlepszego
w nadchodzącym Nowym Roku
                           życzy Zarząd Oddziału Toruńskiego SEP.

Uwaga !

Informujemy, że zmianie uległy godziny pracy Oddziału Toruńskiego SEP:
- wtorek, środa, czwartek: 15:30 - 19:00,

Uwaga !

Informujemy, że została wznowiona praca Oddziału Toruńskiego SEP w pełnym wymiarze godzin:
- wtorek: 13:00 - 17:00,
- środa, czwartek: 9:00 - 13:00
Egzaminy będą odbywać się jak dotychczas, w każdy, pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w budynku NOT, ul. Piernikarska 6 w Toruniu. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komisji tel. 514 653 230 lub z Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa Henrykiem Lewandowskim - tel. kom. 509 786 036

Uwaga !

Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku, biuro SEP będzie czynne w każdą środę od godziny 9:00 do 13:00. Egzaminy będą odbywać się jak dotychczas, w każdy, pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w budynku NOT, ul. Piernikarska 6 w Toruniu. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komisji tel. 514 653 230 lub z Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa Henrykiem Lewandowskim - tel. kom. 509 786 036

Uwaga !

Informujemy, że od miesiąca czerwca 2020 roku, wznawiamy przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych grupy 1, 2 i 3.
Egzaminy będą odbywać się jak dotychczas, w każdy, pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w budynku NOT
ul. Piernikarska 6. w Toruniu.
Podczas egzaminu zostaną zachowane wszelkie przepisy dotyczące walki z koronawirusem.
Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Komisji tel. 514 653 230 lub przysłać zgłoszenie na adres oddzial.torunski.sep@gmail.com.

Uwaga !

Informujemy, iż ze względu na występujące zagrożenie epidemiologiczne działanie Oddziału Toruńskiego SEP zostaje zawieszone do odwołania.
W sprawach związanych z funkcjonowaniem OT SEP prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa Henrykiem Lewandowskim -
tel. kom. 509 786 036 lub email: oddzial.torunski.sep@gmail.com
W sprawach związanych z egzaminami kwalifikacyjnymi prosimy o bezpośredni kontakt z:
Toruń: Jan Juśko - tel. kom. 514 653 230.
Grudziądz: Zdzisław Grzybiński - tel. kom. 603 538 457.
Brodnica: Sławomir Orzechowski - tel. kom. 693 404 469.

Informujemy również, że:
Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
Art. 31z. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa Henrykiem Lewandowskim -
tel. kom. 509 786 036 lub email: oddzial.torunski.sep@gmail.com


Zmiana opłaty za egzamin kwalifikacyjny !

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 zmianie ulega opłata za egzamin kwalifikacyjny oraz wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacyjnego:
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w roku 2020 wynosi 260,- złotych.
Koszt duplikatu świadectwa kwalifikacyjnego w roku 2020 wynosi 78,- złotych.

"Przywracamy Las Naturze"

  "Przywracamy Las Naturze"